wersja mobilna
Online: 686 Czwartek, 2017.10.19

Biznes

Polskie startupy daleko od liderów

czwartek, 21 września 2017 07:48

Startupy uznawane są za istotny element budowania innowacyjnej gospodarki, na które w Polsce skierowany jest pokaźny strumień finansowania wspierający ich rozwój. Firmy takie się rozwijają, ale zdaniem Deloitte wciąż daleko im do światowych liderów. W minionym roku w Polsce wzrosła m.in. średnia wartość inwestycji w fazie later-stage (późnego wzrostu) z 900 do 1833 tys. euro. Nieznacznie wzrosły również całkowite wydatki na badania i rozwój w odniesieniu do PKB.

W obszarze regulacji prawnych pozycja naszego kraju nie zmieniła się. Dobre oceny na tle innych krajów Polska zyskała ponadto w zakresie łatwości wymiany międzynarodowej, a także dostępności wsparcia prac B+R. Zwiększyła się również liczba nowych pomysłów biznesowych i zaangażowanie wynalazców w zakresie ochrony własności intelektualnej. Jednym z lepiej ocenionych czynników jest zaangażowanie otoczenia instytucjonalnego w rozwój tego sektora.

W Polsce niski jest natomiast poziom kapitału społecznego, na który składa się m.in. zaufanie, respektowanie wzajemnych zobowiązań czy zaangażowanie w życie wspólnotowe, które jest jeszcze niższe niż przed rokiem. Może to ograniczać dopływ technologicznych i biznesowych talentów spoza kraju.

Średnia dojrzałość Polski w obszarach Branże, w których startupy prowadzą działalność
Źródło finansowania działalności startupów Etap cyklu życia startupu
 

World News 24h

środa, 18 października 2017 19:52

NXP Semiconductors N.V. has announced an all new control and compute concept for connected, electric and autonomous cars. The NXP S32 platform is the world's first fully-scalable automotive computing architecture. Soon to be adopted by both premium and volume automotive brands, it offers a unified architecture of microcontrollers/microprocessors and an identical software environment across application platforms. The NXP S32 architecture addresses the challenges of future car development with a host of architectural innovations designed to allow carmakers to bring rich in-vehicle experiences and automated driving functions to market much faster than before.

więcej na: media.nxp.com