wersja mobilna
Online: 549 Poniedziałek, 2017.01.16
W katalogu znajduje się: 1258 firm i 7807 produktów
Badania kompatybilności elektromagnetycznej - EMC

Badania kompatybilności elektromagnetycznej - EMC

Złóż ofertę

Produkt firmy: ILiM - Instytut Logistyki i Magazynowania - Laboratorium Urządzeń Elektronicznych

Badania urządzeń elektronicznych na zgodność z dyrektywą 2004/108/EC - znak CE

Istotą "kompatybilności elektromagnetycznej" (EMC - electromagnetic compatibility) jest zdolność urządzeń elektrycznych lub elektronicznych do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporność oraz ograniczenie emisji zaburzeń nietolerowanych przez inne pracujące urządzenia. Termin "zaburzenie elektromagnetyczne" oznacza przyczynę, czyli zjawisko elektromagnetyczne, które może powodować "zakłócenie", czyli degradację pracy urządzenia. źródłem zaburzeń mogą być np. obiekty emitujące fale elektromagnetyczne w sposób niezamierzony (komputery, sprzęt AGD) jak i celowo (stacje telewizyjne i radiowe, telefony komórkowe). Kompatybilne urządzenia są odporne na przepięcia i zmiany w sieci elektroenergetycznej, wyładowania elektrostatyczne, fale radiowe i inne zjawiska elektromagnetyczne.

Badania kompatybilności elektromagnetycznej są niezbędne do:

 • legalnego oznaczania produktu znakiem CE i sprzedaży w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej urządzeń elektronicznych,
 • sporządzenia deklaracji zgodności z dyrektywą 2004/108/EEC,
 • poprawy jakości i niezawodności urządzeń.

Ponadto laboratorium oferuje pomoc w sporządzaniu dokumentacji techniczno - konstrukcyjnej (TCF) i poprawie urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej jak również oferuje konsultacje i szkolenia indywidualne.

Kompleksowy program badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych zawiera:

 • emisję zaburzeń elektromagnetycznych:
  - napięcia na przewodach sieci zasilającej w paśmie częstotliwości 150 kHz do 30 MHz
  (np. PN-EN 55022),
  - natężenia pól w pasmie częstotliwości 30 MHz do 1 GHz z zastosowaniem GTEM,
  - harmoniczne prądu - PN-EN 61000-3-2,
  - migotania światła (flicker) - PN-EN 61000-3-3,
 • odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD) - PN-EN 61000-4-2,
 • odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych - PN-EN 61000-4-3,
 • odpornosć na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/burst) - PN-EN 61000-4-4,
 • odporność na zaburzenia udarowe (surge) - PN-EN 61000-4-5,
 • odporność na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów - PN-EN 61000-4-6,
 • odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej - PN-EN 61000-4-8,
 • odporność na impulsowe pole magnetyczne - PN-EN 61000-4-9,
 • odporność na spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia zasilającego - PN-EN 61000-4-11.

Przykładowe normy produktu lub grupy produktów, na zgodność z którymi przeprowadzane są badania: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55024, EN 60601-1-2, EN 50130-4, EN 50270, EN 60730-2

Więcej na www.ilim.poznan.pl/LA

Kategorie produktu

Usługi dla elektroniki i automatyki » Projektowanie i badania »

Zobacz podobne produkty