wersja mobilna
Online: 395 Poniedziałek, 2018.06.25

Biznes

Inżynierowie w USA umiarkowanie zadowoleni z zarobków w 2014 r.

poniedziałek, 24 listopada 2014 11:20

Kondycja gospodarki Stanów Zjednoczonych jest lepsza niż europejskiej - w II i III kwartale ubiegłego roku gospodarka amerykańska rosła w przedziale od 4,6 do 3,5%, podczas gdy w Europie oscylowała lekko powyżej zera i dlatego formalnie nie mówiliśmy o recesji. Z kolei w II kwartale 2014 r. w USA przybyło 38 tysięcy miejsc pracy dla inżynierów, a poziom bezrobocia w tej grupie spadł do 1,6%, najniżej od 2007 r. Niemniej nadal utrzymuje się presja zlecania zamówień firmom zagranicznym, najczęściej na wciąż tanim Dalekim Wschodzie.

Z przeprowadzonej przez serwis Electronic Design ankiety wśród inżynierów w USA na temat wynagrodzeń i satysfakcji z pracy wynika, że generalnie przeważają nastroje optymistyczne. Amerykańscy inżynierowie w większości uważają, że są opłacani uczciwie, są zadowoleni z zajmowanych stanowisk, a wykonywana praca spełnia ich oczekiwana i kwalifikacje pozwalając na właściwe zaangażowanie zawodowe. Niespecjalnie obawiają się też utraty pracy. Średnie wynagrodzenie inżynierów za oceanem wzrosło w 2014 r. o 1,3%.

Kwestie, które ich zdaniem wymagają poprawy lub pozostawiają nadal wiele do życzenia, to warunki pracy, krótkowzroczne zarządzanie oraz nieadekwatne wsparcie przez pracodawców możliwości ciągłego kształcenia, niezbędnego w szybko zmieniającym się świecie. W kwestii offshoringu, a więc zlecania produkcji do innych krajów, środowisko inżynierów w USA jest mocno podzielone, wielu z nich znaczny wymiar tego procesu uważa za niepotrzebny i długofalowo zgubny dla amerykańskiego przemysłu. Wiadomo też, że przenoszenie produkcji w rejony geograficzne o niskich kosztach wytwarzania skutkuje tym, że ubywa miejsc pracy w samych Stanach Zjednoczonych. Na tle całości gospodarki targanej ostatnio różnymi niepokojami makroekonomicznymi zatrudnienie w branży inżynieryjnej wypada znacznie lepiej niż w innych zawodach.

Pozytywne dane z II i III kwartału na amerykańskim rynku następują jednak po marnym I kwartale, kiedy gospodarka się kurczyła, a liczba miejsc pracy dla inżynierów zmalała o 55 tysięcy, podwyższając w tym okresie sektorowe bezrobocie do 2,1%, wynika z danych amerykańskiego urzędu statystyki pracy. Przeprowadzona wśród inżynierów pod koniec roku ankieta potwierdza jednak umiarkowany optymizm środowiska. Tylko 11% ankietowanych spodziewa się na rok obecny redukcji kadry, natomiast 31% oczekuje, że zatrudnienie inżynierów wzrośnie. Ponad połowa badanych stwierdziła, że kontaktowali się z nimi przedstawiciele agencji rekrutacyjnych, co potwierdza dużą dynamikę w branży oraz to, że firmy cenią i poszukują pracowników z dobrymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Praca i płaca

Z drugiej strony, choć płace zatrudnionych rosną w miarę regularnie, ma to swoje konsekwencje w wymaganiach pracodawców, którzy chcą mieć pewność, że otrzymują od kadr inżynieryjnych dokładnie to, czego firma potrzebuje. Wynagrodzenie jest często uzależniane od określania przez pracowników celów i osiągnięć. Często pensja podstawowa to jedynie 60% wynagrodzenia, a pozostała jego część zależy od efektów pracy.

Ze względu na oczekiwania wydajności inżynierowie muszą ciężko i długo pracować, aby sprostać wymaganiom. Statystyczna długość pracy to 55 i pół godziny na tydzień - zazwyczaj 40 godzin w biurze oraz dodatkowo w domu, w odpowiedzi na konkretne potrzeby, lub w innych lokalizacjach. Według jednego z ankietowanych "oczekuje się pracy powyżej 50 godzin tygodniowo bez dodatkowej zapłaty, nawet jeśli realizacja projektu przebiega terminowo. Takim wymaganiom trzeba podołać, jeśli liczy się na awans do kierownictwa wyższego szczebla".

W opinii innych respondentów, wynagrodzenia rosną wolniej niż poziom inflacji. Niemniej, chociaż obserwowana jest pewna stagnacja w zarobkach inżynierów, patrzą oni z optymizmem na swój fach. Dzieje się tak m.in. dlatego, że, jak twierdzi wielu z nich, na inżynierów generalnie zawsze jest zapotrzebowanie. Często stosowaną w tym zawodzie praktyką, pomimo uzyskiwania dobrych zarobków, jest zmiana pracy, aby zarabiać jeszcze lepiej. Jak stwierdził jeden z ankietowanych - "z finansowego punktu widzenia, status inżyniera zapewnia komfortowy styl życia klasy średniej, czyli więcej niż najczęściej może uzyskać absolwent o wykształceniu humanistycznym, nauczyciel, czy też w przypadku większości innych studiów".

Opłacalna specjalizacja

Utrzymującym się trendem wśród kadr inżynierskich na całym świecie jest rosnąca specjalizacja i pojawianie się wciąż nowych nazw stanowisk. Określenie "inżynier elektryk" (ang. electrical engineer), według jednego z ankietowanych, może odnosić się do pracy od litografii układów scalonych po sterowanie pracą silników dużej mocy. "Jeśli chodzi o rokrocznie rosnącą liczbę nisz zawodowych i specjalizacji, w branży nie widać oznak spowolnienia." Jedną z przyczyn ciągłego zapotrzebowania na nowych specjalistów są zmiany technologiczne na rynku.

Z drugiej strony branża przeobraża się nie tylko lokalnie, ale i globalnie, co oznacza zmiany dla pracowników w krajach wysoko rozwiniętych. Spowolnienie gospodarcze czy nawet brak tak szybkiego wzrostu, jaki występuje w innych rejonach świata, hamuje poprawę i rozwój perspektyw zawodowych na rynkach krajów bogatych. Do braku wzrostu wynagrodzeń w środowisku przyczyniają się także studenci z zagranicy kończący uczelnie techniczne w USA, którzy planują pozostać w Ameryce. Kolejnym czynnikiem oddziałującym na rynki USA i innych krajów jest szybki rozwój gospodarki chińskiej i wzrost liczby chińskich inżynierów.

W samych Stanach Zjednoczonych zarobki inżynierów są też funkcją geografii zatrudnienia. Z ankiety przeprowadzonej w roku ubiegłym oraz wcześniejszych badań wynika, że najlepiej zarabiają fachowcy na Zachodnim Wybrzeżu kraju, a ich średnie roczne wynagrodzenie w 2014 r. wynosiło 126,3 tysiąca dolarów, więcej o 3,4% w ujęciu rocznym. Kolejne regiony pod względem wielkości pensji to Nowa Anglia oraz stany południowo-zachodnie, Teksas, Arkansas, Oklahoma.

Średnie wynagrodzenia inżynierów w USA w zależności od wykształcenia (w tys. dolarów, źródło: Electronic Design)
Rodzaj wykształcenia Pensja podstawowa Wynagrodzenie całkowite
stopień doktora 115,8 127,1
magister inżynier (Master) 104,8 113,6
licencjat i dalsze studia/kursy 98,6 107,5
licencjat (Bachelor) 93,5 101,9
szkoła średnia lub mniej 89,1 96,3
szkoła zawodowa 77,0 84,1
dyplomowany specjalista 71,3 77,3

Marcin Tronowicz

 

World News 24h

poniedziałek, 25 czerwca 2018 14:00

Japan’s Toshiba Corp said the U.S. Securities and Exchange Commission had completed an investigation of its past accounting practices without fining the company. “We understand that all SEC investigations regarding our accounting have been completed,” a spokesman told Reuters, adding that there was no penalty or censure. A phone call to the SEC was connected to an answering machine after business hours in the United States, and an email asking for comment did not receive an immediate reply. Toshiba’s 2015 accounting scandal uncovered widespread accounting errors at the laptops-to-nuclear conglomerate going back to around 2008.

więcej na: www.reuters.com