wersja mobilna
Online: 466 Wtorek, 2018.03.20

Biznes

Rynek fotowoltaiki w 2015 r. - wzrost nawet o 25%

poniedziałek, 11 maja 2015 11:37

W minionym roku globalny rynek fotowoltaiki odnotował dwucyfrowy wzrost. Dzięki temu dochody producentów paneli słonecznych umiarkowanie się zwiększyły, co pozwoliło im na wznowienie inwestycji kapitałowych. Zaobserwowano też wzmożoną aktywność w zakresie transakcji fuzji i przejęć. Pod wieloma względami 2015 będzie podobny, a nawet lepszy. W artykule przedstawiamy najnowsze prognozy firmy IHS.

Przewiduje ona, że popyt na instalacje słoneczne zwiększy się o 16 do nawet 25%, a ich moc zainstalowana od 53 GW do 57 GW. Popularne będą one nadal w tych samych krajach, co w 2014, czyli w Chinach, Japonii i USA. Do tego grona dołączy też m.in. Chile (rys. 1 i 2). To przede wszystkim to państwo, zajmujące w tym rankingu pozycję dziewiątą, napędzi szybko rozwijający się rynek fotowoltaiki w Ameryce Łacińskiej. Niestety tylko na krótko.

Energetyka słoneczna na świecie

Szacuje się, że od początku 2015 do końca 2016 moc zainstalowana elektrowni słonecznych w tym kraju zwiększy się z 600 MW do 1,4 GW. Większość z nich - 90% - to będą duże projekty, o mocy powyżej 20 MW. Ruch w przemyśle fotowoltaicznym napędzi głównie konieczność konkurowania o dostęp do sieci. Po 2015 stopień rozwinięcia infrastruktury sieciowej znacznie bowiem ograniczy możliwość przyłączania nowych instalacji solarnych. W rezultacie ich liczba w 2016 zmniejszy się o 40%. Wcześniej, niż przed końcem tej dekady, sytuacja nie ulegnie niestety zmianie na lepsze.

Stagnacja na rynku fotowoltaiki jest też przewidywana w Afryce Południowej. Na koniec zeszłego roku moc zainstalowana elektrowni słonecznych w tym regionie świata przekroczyła 1 GW. W tym roku natomiast spodziewany jest spadek o 40%, do około 400 MW. Wcześniej niż w 2017 nie należy się spodziewać poprawy. Dotyczy to jednak tylko elektrowni o większej mocy, przyłączanych do sieci. Tych lokalnych, o mniejszej mocy, stale będzie przybywać.

1 GW mocy zainstalowanej w latach 2015-2016, ewentualnie na początku 2017 roku, ma zostać przekroczony m.in. w Meksyku, Brazylii i Turcji. Chociaż poziom ten pozostaje poza zasięgiem Jordanii, Filipin i Hondurasu, IHS docenia je za szybką popularyzację energetyki słonecznej.

Polityka energetyczna a stan rynku fotowoltaiki
Udział energii pozyskanej ze słońca w ogólnej produkcji energii w 2015 dla krajów (dla USA chodzi o stan Kalifornia)

Udział energii pozyskanej ze słońca w ogólnej produkcji energii w 2015 dla krajów (dla USA chodzi o stan Kalifornia)

Jeżeli zaś chodzi o lidera pod względem udziału energii pozyskanej ze słońca w ogólnej produkcji energii w 2015, to na tę pozycję wysunie się... Kalifornia. Wskaźnik ten dla tego stanu USA wyniesie w tym roku ponad 10%. Dzięki temu Kalifornia prześcignie takie kraje jak Włochy i Niemcy (rys. 1).

IHS prognozuje, że w 2015 roku zaledwie nieco ponad 1 GW mocy zainstalowanej elektrowni słonecznych nie będzie dofinansowany. Większość instalacji solarnych, które powstaną, będzie korzystała z jakiejś formy wsparcia. Według IHS w najbliższej przyszłości nie ma szans na zmiany w tej kwestii. Na przykład w 2018 tylko 6% wszystkich elektrowni słonecznych zostanie zbudowanych bez jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa.

Z powodu tak silnej zależności między polityką rządów w kwestii rozwoju energetyki odnawialnej a kondycją rynku fotowoltaiki, zmiany w tej pierwszej decydują o tym, czy przewidywania IHS się spełnią. Dotyczy to zwłaszcza Japonii i Chin. Korekty programów wsparcia dla energetyki solarnej można się spodziewać w pierwszym kraju. Przyczyni się do tego przede wszystkim pogorszenie się sytuacji gospodarczej Japonii, wysokie koszty dotychczasowego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii oraz rosnące ceny energii elektrycznej.

Przyszłość instalacji DPV i CPV

W swojej analizie IHS wyróżniło kilka typów oraz technologii instalacji słonecznych, na przykład systemy rozproszone DPV (Distributed Photovoltaic), czyli te o mocy 100 kW oraz niższej. Według analityków z tej firmy w latach 2014-2015 ich moc zainstalowana wzrośnie z 13,2 GW do 15,7 GW (30% wszystkich instalacji fotowoltaicznych). Najpopularniejsze będą one w Japonii, gdzie stanowić będą 70% wszystkich systemów solarnych.

Ranking państw pod względem mocy zainstalowanej elektrowni słonecznych w 2014 i 2015 roku

Ranking państw pod względem mocy zainstalowanej elektrowni słonecznych w 2014 i 2015 roku

Z kolei moc zainstalowana elektrowni słonecznych w technice CPV (Concentrated Photovoltaics) zwiększy się w latach 2012-2020 ze 100 MW do 800 MW. W 2015 najwięcej powstanie ich w Chinach i Azji Południowej - ich moc mieścić się będzie w przedziale od 80 GW do 90 GW. Na kolejnym miejscu uplasują się Stany Zjednoczone i Ameryka Środkowa. Tam moc zainstalowana elektrowni tego typu wyniesie około 60 MW, natomiast w Europie Płd. - 50 MW. W jednakowym, dwucyfrowym tempie co roku przez następne pięć lat przybywać będzie instalacji HCPV (High-Concentration Photovoltaic), jak i LCPV (Low-Concentration Photovoltaic).

Kluczem do rozwoju tego sektora rynku fotowoltaicznego jest sprawność ogniw. W elektrowniach HCPV wynosi ona typowo od 40% do 42%. Jeżeli postęp w tej dziedzinie utrzyma obecne tempo, w 2020 roku wskaźnik ten sięgnie 50%. W połączeniu z układem optycznym, który skupia promienie słoneczne na powierzchni ogniwa, przełoży się to na wzrost sprawności całej instalacji z obecnych mniej niż 35% do 40%. Stopniowo będzie też malał koszt produkcji energii. W wypadku elektrowni HCPV między 2014 a 2015 o ponad 6%, z 2,75 do 2,58 dol./W.

Ogniwa mono- vs. polikrystaliczne

Coraz popularniejsze będą również systemy solarne podłączone do sieci energetycznej. Ich moc zainstalowana wzrośnie w 2015 ponad trzykrotnie, przekraczając 770 MW.

Ogniwa monokrystaliczne mają typowo sprawność wyższą o 2% niż polikrystaliczne. W efekcie moduł słoneczny z ogniw pierwszego typu ma średnią moc wyjściową o kilka procent wyższa niż moduł z ogniw drugiego rodzaju. Ponadto aktualny średni koszt produkcji tych pierwszych wynosi 0,38 dol./W, a drugich - 0,34 dol./W. Uśredniona cena sprzedaży to, odpowiednio, 0,44 dol./W oraz 0,38 dol./W. W efekcie przeciętna marża ze sprzedaży ogniw monokrystalicznych jest nieco większa niż tych polikrystalicznych. Mimo to, to te ostatnie są wciąż popularniejsze.

Ogniwa monokrystaliczne, choć w najbliższej przyszłości nie zagrożą dominacji tych drugich, stale będą się upowszechniać. Przyczyni się do tego przede wszystkim wzrost zapotrzebowania na ogniwa o wyższej sprawności oraz popularyzacja instalacji fotowoltaicznych, które są montowane na dachach budynków. Te drugie upowszechniają się zwłaszcza w Japonii i USA. W 2014 roku w obu tych krajach łączna moc instalacji tego typu przekroczyła 10 GW. Jak przewiduje IHS w 2015 wzrośnie do 11 GW. W efekcie udział ogniw monokrystalicznych w globalnej produkcji ogniw wzrośnie z 24% w 2014 do 27% w 2015.

Monika Jaworowska

 


World News 24h

wtorek, 20 marca 2018 17:59

Most Android phones will have to wait until 2019 to duplicate the 3D sensing feature behind Apple’s Face ID security, three major parts producers have told Reuters, handicapping Samsung and others on a technology that is set to be worth billions in revenue over the next few years. The development of new features for the estimated 1.5 billion smart phones shipped annually has been at the heart of the battle for global market share over the past decade, with Apple, bolstered by its huge R&D budget, often leading.

więcej na: www.reuters.com