VIII Regionalne Spotkanie Inżynierów i Automatyków

| Konferencja Artykuły

Wydarzenie skierowane jest do automatyków, kierowników i specjalistów utrzymania ruchu, energetyków, dyrektorów technicznych, kierowników produkcji oraz konstruktorów z województwa kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, z lokalnych firm i zakładów produkcyjnych.

VIII Regionalne Spotkanie Inżynierów i Automatyków

W jednym miejscu i czasie gromadzimy specjalistów i doradców technicznych, którzy w trakcie spotkania mogą wymieniać doświadczenia i dzielić się wiedzą.

Dwa równolegle odbywające się panele:

 • Praktyczny: 15 stoisk tematycznych – prezentacja rozwiązań i urządzeń, wsparcie doradców technicznych i dostawców
 • Wykładowy: prelekcje przedstawicieli przemysłu, nauki oraz product managerów, specjalistów i branżystów

Spotkanie obejmie zakres tematyczny:

 • Zarządzanie Energetyczne jako sposób na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa
 • Stabilizatory napięcia i układy zasilania rezerwowego
 • Przyrządy kontrolno-pomiarowe dla służb utrzymania ruchu
 • Diagnostyka napędów elektrycznych na przykładzie systemów pomiarowych firmy Schleich
 • Kontrola parametrów jakości energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym
 • Inwestycje i realizacje w regionie Kujawsko-Pomorskim – case study
 • Przemysł spożywczy w Polsce problemy i wyzwania
 • Elementy układów pomiarowych i kompensacji mocy biernej w sieciach nn i SN
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne w enkoderach
 • Bezpieczeństwo maszyn

Organizator wydarzenia zapewni:

 • Materiały szkoleniowe
 • Catering w trakcie wydarzenia
 • Imienny certyfikat uczestnictwa w Regionalnym Spotkaniu Inżynierów i Automatyków
 • Konsultacje i wsparcie doradców technicznych oraz branżystów
 • Niespodziankę – atrakcja dla uczestników Spotkania
 • Atrakcyjną ofertę rabatową dla firm uczestniczących w Spotkaniu

 

Zobacz również