wersja mobilna
Online: 654 Czwartek, 2017.12.14
W katalogu znajduje się: 1271 firm i 9049 produktów
Czujniki Sensirion SDP zmierzą ciśnienie, ale również przepływ

Czujniki Sensirion SDP zmierzą ciśnienie, ale również przepływ

Złóż ofertę

Skalibrowane różnicowe czujniki ciśnienia znajdą swoje zastosowanie w przemyśle, ale również w każdym inteligentnym domu. Wentylacja, klimatyzacja (HVAC), czy dowolna inna aplikacja, gdzie ciśnienie lub przepływ powietrza (gazu) mają znaczenie - wszystkimi można dokładnie sterować jedynie znając rzeczywiste wartości ciśnienia / przepływu.

Kontrola funkcji wentylatorów, stan filtrów,..., również do takich celów idealnie nadają się różnicowe czujniki ciśnienia szwajcarskiej spółki Sensirion, charakterystyczne szczególną dokładnością i długotrwałą stabilnością. Ponieważ czujniki SDP są różnicowe, posiadają 2 dysze przyłączeniowe. Podstawą tych czujników jest miniaturowy element grzewczy oraz dwa czujniki temperatury.

Różnica ciśnienia spowoduje, że przez układ przepływa mała ilość powietrza, powodująca różnicę temperatury tych wbudowanych czujników temperatury. Różnica temperatury jest bezpośrednio zależna od ilości (masy) powietrza, które przepływa przez czujnik a to oczywiście zależne jest od różnicy ciśnień. Dużą zaletą w porównaniu z membranowymi czujnikami ciśnienia jest długotrwała wysoka dokładność również przy pomiarach małych ciśnień i zachowanie dokładności "punktu zerowego".

Ponieważ gęstość powietrza lub innego gazu zależna jest od temperatury, pomiary tylko na podstawie różnicy temperatury dwóch czujników wewnętrznych byłyby niedokładne. Dlatego czujniki SDP posiadają wbudowaną kompensację od aktualnej temperatury i równocześnie linearyzację, więc wynikiem są wartości bezpośrednio nadające się do następnej obróbki.

Rozdzielczość czujników jest bardzo wysoka i może być ustawiana przez użytkownika w zakresie 9-16 bitów. Wartość cyfrową, odczytywaną przez złącze I2C, wystarczy podzielić przez stałą podaną w tab. 2.1 na str. 3 w karcie katalogowej SDP6xxv1.7 przez co otrzymujemy wartość wyjściową w wybranych jednostkach fizycznych (Pa, bar, inch).

uniwersalną i wygodną cenowo jest seria SDP600 (6xx), w której znajdziemy typy zoptymalizowane do pomiarów ciśnienia (SDP 600/610), przepływu masowego (SDP601/611), oraz typy o minimalnym poborze, idealne dla urządzeń zasilanych akumulatorami (SDP606/616). Wszystkie te typy zdolne są do pomiarów "dwukierunkowych" tzn. wartości dodatnich i ujemnych.

Do aplikacji, w których wiemy, że różnica ciśnień będzie zawsze dodatnia (przepływ tylko w jednym kierunku), można zastosować również cenowo korzystne typy SDP 500/510 (w rzeczywistości również te typy zdolne są do pomiarów dwustronnych, jednak ich dokładność nie jest w danym zakresie zagwarantowana). Do większości aplikacji nie potrzeba żadnej dodatkowej kompensacji, jedynie może być konieczne podzielić wartość wyjściową przez stałą kompensacji wysokości n.p.m., podaną w tabelce 5.4 na str. 6 w datasheecie.

Jak można zastosować taki mały czujnik do pomiarów przepływu dużych ilości powietrza?

W stosunkowo prosty sposób. Wystarczy małe zwężenie w rurach i stworzenie w ten sposób "oporu", jak opisane jest w instrukcji aplikacyjnej SDPxxx_Bypass_Configuration. W analogii elektronicznej, pomiar różnicy ciśnień podobny jest później do pomiaru napięcia na oporze, które zależne jest od prądu przepływającego danym oporem.

Czujniki SDP można zastosować również do pomiaru różnicy ciśnień w danej instalacji wobec otoczenia tak, że jedno wyprowadzenie czujnika pozostawimy "nieprzyłączone". Taką konfigurację można oczywiście zastosować tylko, jeżeli mały upływ mierzonego "gazu" (powietrza) do otoczenia jest akceptowalna.

Więcej na www.soselectronic.pl

Kategorie produktu

Aparatura pomiarowa » Mierniki wielkości nieelektrycznych »

Zobacz podobne produkty

REGULATOR TEMPERATURY/WILGOTNOŚCI LB-474
PRZENOŚNY MIERNIK WILGOTNOŚCI TYPU TES-1360
PRZENOŚNY MIERNIK WILGOTNOŚCI TYPU TES-1361
PRZENOŚNY MIERNIK WILGOTNOŚCI TYPU HUMIPORT 20
Czujniki temperatury EMC141x i EMC107x
Multimetry TY700
Analizator wektorowy VectorStar MS4640A
Adaptery testowe LPDDR BGA
Cyfrowe czujniki ciśnienia SHT21
Analizator sygnałów wektorowych 2820A
Naklejki termoczułe CelsiStrip, CelsiPoint i CelsiReverso
Czujnik niskich ciśnień do montażu na płytkach PCB
Czujnik Halla z obsługą protokołu SENT
Termistory z przedłużonymi wyprowadzeniami
Mikroenkodery dla przemysłu i mechatroniki
Czujniki do aplikacji medycznych
Obrotowe czujniki pozycji 3382 w nowych wersjach na zakres 2,5...100k?
Miniaturowe różnicowe czujniki ciśnienia do elektroniki medycznej i systemów HVAC
Rozlutownica SC7000Z
Miniaturowy czujnik temperatury o zakresie -40?+125°C i typowej dokładności ?0,25°C
Szybkie detektory IR QuickSense do realizacji energooszczędnych interfejsów użytkownika
Czujnik światła z interfejsem I2C generujący wynik pomiaru bezpośrednio w luksach
Miniaturowe czujniki pola magnetycznego 5 x 1,8 x 2,2mm o niezawodności 50 milionów cykli
Enkoder optyczny C14 do montażu panelowego w wersji o stopniu ochrony IP65
Miniaturowy czujnik kolorów z interfejsem I2C
Czujnik odbiciowy IR do pomiaru prędkości obrotowej turbin
Przenośny reflektometr optyczny do analizy sieci tradycyjnych i FTTx PON
Przenośny miernik drgań
Czujnik laserowy do pomiaru odległości
Miniaturowy cyfrowy czujnik temperatury monitorujący dwie zewnętrzne diody pomiarowe
3-osiowy szerokopasmowy czujnik wibracji MEMS o zakresie ±70g
Czujnik laserowy dla robotyki mobilnej
Przenośny reflektometr OTDR z funkcjami PING i optycznej lokalizacji uszkodzeń
Różnicowe czujniki ciśnienia o zakresie 250/500Pa i rozdzielczości 0,1%
Skaner termowizyjny do diagnostyki budowlanej
Scalony miernik mocy i energii bazujący na rdzeniu ARM Cortex-M0
Plastikowy czujnik temperatury płynów w instalacjach samochodowych
Reflektometr do instalacji i konserwacji nowoczesnych sieci optycznych
Precyzyjny termometr cyfrowy
Miniaturowy czujnik zbliżeniowy zintegrowany z czujnikiem oświetlenia zewnętrznego
Energooszczędne cyfrowe czujniki światła o 22-bitowym zakresie dynamicznym
Jednofazowy scalony miernik energii elektrycznej o dokładności ±0,5% i zakresie dynamicznym 2000:1
Niskoprofilowe 24-bitowe barometry o zakresie pomiarowym 10...1300 mbar
Czujnik zbliżeniowy i oświetlenia zewnętrznego do urządzeń z ekranami LCD
Moduł geomagnetyczny MEMS do pomiaru indukcji magnetycznej i przyspieszenia
Cyfrowy czujnik światła w obudowie o wymiarach 1,56 x 2,55 x 0,55mm
Cyfrowy czujnik temperatury 0,76 x 0,76mm o poborze prądu 3µA w stanie aktywnym
Czujnik położenia XYZ współpracujący z magnesem stałym
Analizator wektorowy na pasmo 70 kHz...110 GHz
Ultraprecyzyjny jednoobrotowy koder absolutny o 17-bitowej rozdzielczości
Wektorowy analizator sieci ZNB dostępny w wersji 4-kanałowej z drugim wewnętrznym generatorem
Inklinometr bezstykowy WMI30-PK
Ręczne reflektometry OTDR 1625/1650nm z filtrem do pomiarów w sieciach aktywnych
Miniaturowy czujnik optyczny do detekcji obiektów w odległości 1...4mm
12-bitowy czujnik temperatury z wyjściem szeregowym SMBus/I2C
Czujnik termoelektryczny MLX90616 do bezkontaktowego pomiaru wysokich temperatur
Łączony czujnik światła i zbliżeniowy w obudowie o wymiarach 2 x 2 x 0,6mm
Pojemnościowe czujniki wilgotności MEMS na zakres pomiarowy 20...80% RH
Stacja pogodowa IP CTI-WS
Liniowy czujnik Halla do aplikacji o skoku 0…10mm