wersja mobilna
Online: 492 Czwartek, 2017.12.14
W katalogu znajduje się: 1271 firm i 9053 produktów
PIBUK - platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej

PIBUK - platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej

Złóż ofertę

Opis projektu PIBUK, jego koncepcji i przeznaczenia

PIBUK - Platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektrowniczej

Rozpoczynamy projekt

Celem Projektu jest rozbudowa infrastruktury i zaawansowanych aplikacji informatycznych w Instytucie Łączności, umożliwiających rozszerzenie usług badawczych Instytutu w zakresie specjalistycznych badań właściwości usług komunikacji elektronicznej.

Koncepcja Projektu

Architektura aplikacyjna platformy, przedstawionej na rysunku, zawiera:

1. Podsystem obsługi interfejsów wejścia/wyjścia (I/O).

2. Podsystem badaniowy (PB), przeznaczony do generowania programów badań dla urządzeń badaniowych zainstalowanych w wybranych punktach sieci objętych badaniami. Na podstawie informacji o architekturze sieci, potencjalnie możliwych nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu oraz wymaganiach nakładanych przez prawo tworzone są odpowiednie scenariusze badaniowe oraz programy, które są wysyłane do urządzeń badaniowych w celu ich realizacji.

3. Podsystem bazodanowy (BD) obejmujący:

a) podsystem gromadzenia wyników pomiarów zebranych przez urządzenia badaniowe oraz wszelkie dane niezbędne do prawidłowej interpretacji wyników (w tym charakterystyka i struktura badanych sieci, wymogi prawne, informacje o awariach i planowanych pracach);

b) podsystem ETL do zautomatyzowanej, zaawansowanej obsługi procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych. W projektowanym systemie zadania specyficzne wymagające zastosowania zaawansowanych metod przetwarzania danych będą wspomagane przy wykorzystaniu samodzielnie opracowanej dedykowanej aplikacji ETL.

4. Podsystem analityczny (AN) dokonujący analiz zgromadzonych danych zgodnie ze sformułowanymi potrzebami i wymaganiami.

5. Podsystem przeznaczony do analizy i prezentowania zgromadzonych danych oraz przygotowywania raportów i sprawozdań.

6. Podsystem modelowania, dokumentowania, testowania i rozwoju (MTDR).

Zakres Projektu

Planuje się, że w ramach Projektu:

· zostanie zakupione renomowane, profesjonalne oprogramowanie bazodanowe i analityczne umożliwiające realizowanie założonych funkcji opracowywania dużych ilości danych;

· infrastruktura informatyczna Instytutu Łączności zostanie rozbudowana w stopniu zapewniającym właściwe wykorzystanie oprogramowania; rozbudowa obejmie głównie serwery, pamięci masowe o bardzo dużej pojemności oraz stacje analityczne;

· zostanie skompletowany, przeszkolony merytoryczny zespół pracowników do wykorzystywania budowanej platformy; w ramach Projektu głównym zadaniem tego zespołu będzie zaprojektowanie i wykonanie adaptacji zakupionego oprogramowania do specyficznych warunków i wymagań środowiska, w którym ma być wykorzystywana oraz uruchomiona i wdrożona do eksploatacji cała platforma.

Odbiorcy wyników

Planowane jest, że interesariuszami Projektu i odbiorcami jego rezultatów będą:

· administracja państwowa i publiczna – m. in.: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, administracja samorządowa – na szczeblu województwa i powiatu i inne zainteresowane instytucje;

· krajowi i regionalni operatorzy telekomunikacyjni;

· środowisko naukowe i innowacyjne – dotyczy to między innymi naukowców zainteresowanych zastosowaniem wyników prowadzonych przez Instytut prac na potrzeby własnych badań;

· przedsiębiorstwa komercyjne zgłaszające np. zainteresowanie wykorzystaniem rezultatów badań.

Finansowanie Projektu

Projekt będzie realizowany w ramach działania 2.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Czas realizacji

Realizacja Projektu rozpoczęła się 1 września 2014 r., a zakończenie jest planowane na 31 grudnia 2015 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3.

DOTACJE NA INNOWACJE

Informacje o projekcie:

mgr inż. Andrzej Pękalski, kierownik projektu
tel.: (48) 22 5128 385
e-mail: A.Pekalski@itl.waw.pl
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

 


Więcej na www.itl.waw.pl/pibuk/

Kategorie produktu

Usługi dla elektroniki i automatyki » Projektowanie i badania »

Zobacz podobne produkty

Zaawansowane narzędzie projektowe dla silników PMSM
NOWOŚĆ w ofercie Evatronix SA - oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych PULSONIX firmy WestDev Ltd
Kontenerowa kancelaria KKK/KKT-15
3197 - Analizator jakości zasilania
ARS-113Z
Antena DEXTA SILVER POKOJOWA
ANT0035 - Antena do TV cyfrowej
Magistrala systemowa CAN/ CANopen
DeviceNet
Debugger MPLAB-ICD 3
Projekt referencyjny elektroniczno-mechaniczny żarówki z diodami LED
Biblioteka programowa Atmel QTouch Library
Data Finder Toolkit ? szybsze wyszukiwanie danych w środowisku LabView
Wirtualne laboratorium elektroniczne firmy ROHM
Rozlutownica SC7000Z
Komorowy piec lutowniczy GF-B
Nowa wersja oprogramowania dla szybkiego rejestratora danych Yokogawa SL1000
System SUMMIT 1100 do napraw BGA
Wideomikroskop MAGNUS HD
Myjka ultradźwiękowa REECO US100
System SUMMIT 1800 do napraw BGA
Urządzenia do lutowania selektywnego SPA 250/400
Cyfrowa stacja lutownicza PACE ST50
Biblioteki funkcji matematycznych NatureDSP Math dla układów HiFi Audio DSP firmy Tensilica
Zminiaturyzowany bezkontaktowy pojemnościowy czujnik przemieszczenia capaNCDT 6019
Szkolenia ESD
Audyty ESD
Kontrola dostępu do strefy EPA
Miniaturowy stolik precyzyjny z napędem śrubą mikrometryczną MX40-AC
Projektowanie obwodów drukowanych
Pomieszczenie ekranowane
Compact Hybrid Chamber – CHC
Automotive Component Testing Chamber - ACTC
Automotive Vehicle Testing Chamber - AVTC
MIL Compact Hybrid Chamber – MIL CHC
Semi Anechoic Chamber SAC-3 Plus® & SAC-5 Plus®
Fully Anechoic Chamber FAC-3
Semi‐Anechoic Chamber - SAC 10
Stanowisko pomiarowe wzmacniaczy RF do 40GHz
Agilent 34405A
Agilent 34970A / 34972A
Agilent U3606A
Agilent U3401A / U3402A
Agilent 34420A
Agilent 3458A
Agilent U1600B
Agilent serii 2000 X Oscyloskopy laboratoryjne
Agilent serii 3000 X Oscyloskopy laboratoryjne
Agilent 53210A
Agilent 53220A / 53230A
Agilent 33522A / 33521A
Agilent 33210A
Agilent 33220A
Agilent 33250A
Agilent 33502A
Kontraktowy Montaż Elektroniki
Sterowania AGD
Nowe oprogramowanie internetowe do projektowania i symulacji przetwornic w topologii Flyback
Listwa zasilająca IP - rack 19
Systemy m2m CTI-ARM TP