wersja mobilna
Online: 306 Piątek, 2018.06.22

Prezentacje

Multimetry i mierniki cęgowe. Raport techniczno-rynkowy

piątek, 05 lutego 2010 12:19

Multimetr to podstawowy przyrząd pomiarowy, a dla wielu zastosowań i branż także uważany za przyrząd najważniejszy. Miernik ten spotyka się w każdej branży techniki, w produkcji, serwisie, pracach badawczych i wśród hobbystów. Gdyby ogłoszony został konkurs na najbardziej uniwersalny produkt elektroniczny, multimetr miałby z pewnością szansę na czołowe miejsce w tym rankingu. Dlatego zapotrzebowanie rynku na multimetry zawsze było, jest i będzie, niemniej tempo rozwoju rynku waha się i nie w każdej sytuacji i przypadku może być uznane za satysfakcjonujące.

Spis treści » Czynniki sprzyjające wzrostom
» Czynniki ograniczające rynek
» Słaby postęp technologiczny
» Rynek krajowy - koniunktura
» Dostawcy - ranking
» Struktura rynku i ofert
» Dostawcy multimediów - przegląd firm
» Zestawienie w tabelach
» Pokaż wszystko

Rys. 1. Skala wzrostu obrotów dla dystrybutorów multimetrów i mierników cęgowych w latach 2007–2009, w podziale na siedem przedziałów procentowych. Źródło wszystkich wykresów: ankieta redakcji

Ponad 20 lat funkcjonowania gospodarki rynkowej w naszym kraju, lata otwartych granic, wymienialnych walut i szerokiej dostępności produktów importowanych spowodowały, że w zasadzie każdy, kto potrzebował multimetru, z pewnością miał już sporo czasu, aby go kupić. Stąd często pojawiają się pytania o to, czy rynek na te produkty jest już nasycony lub czy biznes związany z popularną aparaturą pomiarową można ogólnie uznać dzisiaj za wartościowy.

Brak chłonności rynku i tym samym pomijalne znaczenie biznesowe multimetrów wystąpiłoby, gdyby tempo rozwoju elektroniki i całej gospodarki było niewielkie lub gdyby mierniki nie zmieniały się na przestrzeni lat. Tak nie jest, niemniej, aby ocenić tempo rozwoju rynku popularnej aparatury pomiarowej oraz spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy jest to rentowny sektor rynku, warto zastanowić się przez chwilę nad tym, jakie czynniki sprzyjają rozwojowi branży, a jakie nie.

Czynniki sprzyjające wzrostom

Tabela 1. Przykładowe oferty krajowych dostawców multimetrów i mierników cęgowych

Zdaniem firm uczestniczących w niniejszym opracowaniu rynek multimetrów nie jest nasycony, a co więcej, nawet sprawne przyrządy kupione na przestrzeni ostatnich dwóch dekad są stopniowo wymieniane na nowsze modele. Jednak w największym stopniu rozwojowi branży popularnej aparatury sprzyja wzrost i dobra koniunktura w gospodarce.

To dlatego, że nowe inwestycje w przemyśle, budownictwie i motoryzacji zawsze przekładają się w jakimś stopniu na sprzedaż multimetrów, gdyż rośnie liczba firm obsługujących takie zadania. Zajmują się one budową instalacji i ich utrzymaniem w ruchu, serwisem i okresową kontrolą. Rozwój rynku multimetrów jest też pochodną panującej mody na outsourcing w usługach.

Wiele zadań związanych z działalnością firmy zleca się obecnie poza obszar działalności dużych przedsiębiorstw, dlatego logiczne jest, że liczni podwykonawcy muszą zaopatrzyć się w aparaturę potrzebną im do pracy. Rośnie też liczba zadań pomiarowych oraz miejsc, gdzie trzeba coś zmierzyć. Elektroniki jest coraz więcej, jest ona coraz bardziej złożona i w coraz większym stopniu wpływa na nasze życie.

Rys. 2. Ocena, jaki dla biznesu popularnej aparatury pomiarowej był 2009 rok

Doskonałym przykładem mogą być samochody, w których elektronizacja jest osią rozwoju. Skutkiem jest pośredni wzrost zapotrzebowania na mierniki i aparaturę specjalistyczną. Konieczność przeprowadzania pomiarów wynika też z pojawiających się zmian w przepisach, które nierzadko nakładają w wielu obszarach obowiązki kontroli. W największym stopniu dotyczy to kontroli stanu instalacji energetycznych, klimatu oraz weryfikacji jakości procesów technologicznych.

Takie zadania nie wydają się wprawdzie na pierwszy rzut oka związane z użyciem multimetrów i mierników cęgowych, jednak trzeba pamiętać, że liczba funkcji pomiarowych stale rośnie i multimetr służy nie tylko do pomiaru prądów i napięć. Obszary wykorzystania specjalizowanej aparatury do pomiaru parametrów nieelektrycznych, mierników energetycznych, testerów telekomunikacyjnych i multimetrów uniwersalnych pokrywają się i to dość głęboko.

Producenci aparatury pomiarowej wprowadzają obecnie na rynek coraz więcej multimetrów, w których oprócz funkcji uniwersalnych pojawiają się też takie jednoznacznie wskazujące na pomiary w energetyce (np. rezystancja izolacji), motoryzacji (małe oporności, pomiar prądu upływu cęgami), telekomunikacji (testery kabli).

Rys. 3. Najbardziej rozpoznawalne w Polsce światowe marki w zakresie multimetrów

Konwergencja sięga nawet pomiarów środowiskowych (pomiary czynników klimatycznych). Zmiany takie wpisują się w ogólny, naturalny trend rozwoju multimetrów, od których klienci żądają maksymalnej uniwersalności, czyli właśnie wielu funkcji pomiarowych skoncentrowanych w jednym mierniku. Pozytywnym zjawiskiem jest ponadto rosnąca świadomość i wiedza użytkowników aparatury pomiarowej, którzy coraz częściej i liczniej mają sprecyzowane potrzeby pomiarowe, wiedzą dokładnie, czego potrzebują i raczej szukają produktów o wysokiej jakości.

Dotyczy to zwłaszcza zastosowań mierników w pracy zawodowej. W tym przypadku liczą się parametry i kryteria, z którymi najtańsza aparatura chińska ma wielkie problemy. Najbardziej spektakularnym przykładem są tutaj różnice w zabezpieczeniach, które w markowych konstrukcjach są w stanie ochronić miernik przy nawet tak silnych przeciążeniach, jak pomiar napięcia sieci przy włączonej funkcji pomiaru rezystancji. Taka ochrona z pewnością wymaga rozbudowanych, a więc drogich układów ochronnych.

Zainteresowanie produktami markowymi i wysokiej jakości jest bardzo ważne z punktu widzenia dochodów dostawców aparatury pomiarowej. Odejście w ofertach rynkowych i zmaganiu z konkurencją poza najniższe ceny jest bezsprzecznie cenne z punktu widzenia stabilności biznesu. Wzrost świadomości metrologicznej użytkowników oraz fakt, że w odniesieniu do dzisiejszych zarobków multimetry są dzisiaj znacznie tańsze niż dawniej, powoduje, że część osób decyduje się wymienić posiadane starsze modele na nowe.

Zapewne dla niektórych jest to skutek braku zadowolenia z możliwości oferowanych przez starsze wersje, innym zapewne się one popsuły. Nawet jeśli takie zdarzenia i decyzje dotyczą małego procentu osób korzystających z multimetrów, to biorąc pod uwagę popularność omawianej aparatury, w statystykach sprzedaży nurt ten z pewnością nie jest pomijalny.

Rys. 4. Najbardziej rozpoznawalni w kraju producenci mierników cęgowych

Ostatnim czynnikiem pozytywnie kształtującym oblicze rynku całej aparatury pomiarowej jest to, że coraz więcej krajowych przedsiębiorstw korzysta z różnych funduszy unijnych, pozwalających na częściowe finansowanie inwestycji w nowe technologie i rozwój potencjału firm. Dla wielu inwestycji fundusze są katalizatorem umożliwiającym i przesądzającym inwestycje, dlatego mimo braku bezpośredniego związku ze sprzedażą multimetrów i mierników cęgowych, mają one wpływ pośredni, ale także wart zauważenia.

Czynniki ograniczające rynek

Niewątpliwie obserwowane obecnie i w trakcie całego 2009 roku spowolnienie gospodarcze można uznać za najważniejszy czynnik psujący koniunkturę na rynku aparatury pomiarowej. Wyhamowanie inwestycji, ogólne cięcia kosztów i niepewność co do rozwoju gospodarki w najbliższych miesiącach ograniczają decyzje o kupnie mierników.

Malejąca liczba zleceń dla firm usługowych i kooperantów pozwala na realizację zadań tym, co firmy już posiadają, a inwestycje w nowości są często przesuwane na lepsze czasy. W biznesie przeszkadzają też zmienne kursy walut. Cena euro przez pierwszą połowę roku rosła, potem malała pogłębiając niepokój dostawców i skutkując niechęcią do importu większej ilości towarów lub też prowadząc do strat.

Importer, który wystraszył się gwałtownie drożejącej waluty na początku 2009 roku i kupił mierniki do magazynu po wysokim kursie, w drugiej połowie roku tracił na różnicy kursowej. Marże na sprzedaży popularnych urządzeń, nazywanych często „commodities”, są niewielkie, dlatego nawet kilkuprocentowe wahania kursów potrafią przesądzić o rentowności sprzedaży.

Biznes związany ze sprzętem pomiarowym w warunkach polskich nie jest aż tak wielki, aby dostawcy aparatury masowo ubezpieczali biznes od wahań kursowych, dlatego niestety rynek aparatury charakteryzuje się także sporym rozchwianiem. Napływ tanich multimetrów z Dalekiego Wschodu też od lat jest tematem drażliwym.

Tabela 2. Przykładowe oferty krajowych dostawców multimetrów i mierników cęgowych

O ile firmy tajwańskie lub koreańskie w zdecydowanej większości wytwarzają mierniki dobrej jakości, o tyle wielu producentów chińskich celuje w dostawach przyrządów najtańszych. Negatywny wpływ tanich mierników na rynek nie dotyczy jedynie samej sprzedaży, gdzie ich siłą jest niska cena, przekonująca klientów, szukających tanich zakupów, o ograniczonych budżetach.

Drugi czynnik negatywny wiąże się z tym, że tania aparatura ogranicza w pewnym stopniu rozwój rynku od strony technologicznej. Większość oszczędności dotyczy układów zabezpieczeń, stabilności długoterminowej i temperaturowej miernika oraz dokładności pomiaru. Są to czynniki, których nie dostrzega się od razu, niemniej udział w kosztach produkcji jest znaczący.

Rozdźwięk cenowy między najtańszymi miernikami chińskimi a wersjami poważnymi jest więc spory, a w przypadku nowych opracowań na tyle duży, że tworzy dodatkową barierę przeszkadzającą we wchodzeniu nowości technologicznych na rynek. Sytuację komplikuje trochę to, że na Dalekim Wschodzie, w tym również w Chinach, przyrządy produkuje większość firm zajmujących się tą tematyką.

Orientacja i wartościowanie ofert nie jest łatwe, tym bardziej że liczba firm zajmujących się produkcją multimetrów i mierników cęgowych, w porównaniu do wielkości rynku, jest bardzo duża. To dlatego, że typowy multimetr średniej klasy nie jest przykładem produktu, który kryje w sobie jakieś wielkie know-how. W zasadzie każdy, kto ma kapitał i chęć jest w stanie sprawdzić się w tej tematyce.

mgr inż. Tomasz Wiórkowski

ekspert w dziedzinie mierników firmy Uni-T w firmie Lechpol

  • Jakie są czynniki sprzyjające rozwojowi rynku multimetrów w Polsce?

Rynek multimetrów jest jednym ze starszych sektorów aparatury pomiarowej w Polsce. Jego aktualnemu rozwojowi sprzyja pewna stabilizacja związana z ciągłym zapotrzebowaniem na przyrządy o coraz większych możliwościach pomiarowych, potrzebnych do realizacji różnych zadań produkcyjnych, serwisowych, edukacyjnych i innych.

Multimetry cyfrowe stwarzają możliwości realizacji tych zadań. Rosnąca konkurencja oraz żywotne interesy firm produkcyjnych i handlowych powodują ciągłe poszerzanie oferty multimetrów oraz wyposażanie ich w nowe funkcje pomiarowe. Pozwala to na zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb użytkowników i sprzyja rozwojowi tego rynku.

  • Co jest ważne w handlu taką aparaturą?

Użytkownicy, inwestując w przyrządy niezbędne do wykonywania określonych zadań pomiarowych, chcieliby mieć pewność, że nabyty za rozsądną cenę sprzęt zapewni im niezawodną pracę przez możliwie długi czas, bez konieczności napraw i kalibracji. Jeśli jednak awaria wystąpi, użytkownik musi mieć pewność skutecznego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Szeroka i ciągle rozwijająca się oferta handlowa, rozwinięta sieć dystrybucyjna oraz ciągłość dostaw pozwoli na łatwiejsze „zatrzymanie” użytkownika przy danej marce. Przyjazne doradztwo techniczne dostosowane do potrzeb użytkownika oraz atrakcyjna cena to z kolei ważne czynniki służące do pozyskania nowych nabywców danej marki. Coraz większego znaczenia nabierają także zgodne ze standardami Unii Europejskiej certyfikaty bezpieczeństwa oferowanych przyrządów. Mniej ważne wydają się być technologie wykonywania multimetrów.

  • Jakie nowości i trendy w miernikach cęgowych są warte zauważenia?

Aktualny obecnie ogólny kształt podstawowego przyrządu cęgowego wykrystalizował się wiele lat temu. Nie oznacza to jednak, że w technologii tych przyrządów nic się nie zmienia. Firmy produkcyjne prześcigają się w pomysłach nad uatrakcyjnieniem oferowanych przyrządów zarówno pod względem ergonomiczności, jak i rozwiązań kolorystycznych. Podstawową ideą towarzyszącą multimetrom jest, dzięki zastosowaniu mikroprocesorów, ich coraz większa uniwersalność.

Tak więc produkowane są obecnie multimetry cęgowe, które oprócz ich historycznej funkcji, tj. pomiaru natężenia prądu zmiennego, zapewniają pomiar wszystkich podstawowych wielkości elektrycznych AC i DC, pomiary niektórych wielkości nieelektrycznych, jak również niektórych wielkości charakterystycznych dla przyrządów specjalizowanych, jak np. pomiar różnych rodzajów mocy i energii, współczynnika cosΦ odbiorników jedno- i trójfazowych itp. Coraz więcej przyrządów cęgowych pozwala na automatyczną rejestrację pomiarów oraz ma możliwość przesyłania danych pomiarowych poprzez interfejs USB do komputera.