wersja mobilna
Online: 620 Wtorek, 2018.06.19

Prezentacje

EAE Elektronik - laboratorium EMC

czwartek, 06 czerwca 2013 13:02

Już od kilku lat w EAE Elektronik funkcjonuje specjalistyczne laboratorium pomiarowe. Dla wytwarzanych w przemyśle elektronicznym i elektrycznym urządzeń badania odporności na zakłócenia elektromagnetyczne mają kluczowe znaczenie - pozwalają określić, czy dane urządzenie, pod wpływem ciągłych lub impulsowych zakłóceń, zachowuje swoje podstawowe funkcje, działa poprawnie. Dyrektywa EMC dopuszcza nieznaczną utratę właściwości technicznych urządzenia w toku badania oraz pewne odstępstwa od poziomu zgodności parametrów użytkowych, jednak nie dopuszcza utraty funkcji do poziomów niższych niż zdefiniowane przez producenta, toteż każdy produkt z przeznaczeniem do użytku powinien zostać poddamy badaniom EMC.

Spełnienie norm EMC dla producentów często staje się problematyczne, szczególnie wtedy, gdy testy przeprowadzane są kilkakrotnie. Nasze laboratorium nie ma akredytacji, ale dzięki specjalistycznej aparaturze kontrolno-pomiarowej z powodzeniem realizujemy badania zarówno gotowych urządzeń, jak i podzespołów. Po każdym przeprowadzonym teście przygotowujemy raport, pozwalający dokładnie zapoznać się z wynikami szczątkowymi, wskazujemy sposoby i możliwości poprawy jakości badanych obiektów.

W laboratorium dysponujemy profesjonalnym, dokładnym sprzętem niezbędnym do:

  • pomiaru zaburzeń przewodzonych (od 150 kHz do 30 MHz),
  • pomiaru zaburzeń impulsowych - generatory ESD, BURST i SURGE,
  • stworzenia warunków badań odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania.

Dokonujemy badań odporności sprzętu elektronicznego według następującej specyfikacji:

  • badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych BURST (PN-EN 61000-4-4:2010) - test odporności na narażenia EFT/B realizuje się przez wygenerowanie serii pewnej liczby zakłóceń impulsowych, podawanych z generatora probierczego, sprzężonych odpowiednio do linii zasilania oraz wejść sterujących i sygnałowych badanego obiektu.
  • test odporności na udary SURGE (PN-EN 61000-4-5:2010) - badanie urządzenia pod kątem odporności na udary napięciowe i prądowe. Realizowane jest przez poddawanie sprzętów elektronicznych silnym, nagłym zmianom napięcia w obwodzie.
  • badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne ESD (PN-EN 61000-4-2:2009) - testowanie odporności na wyładowania elektryczności statycznej jest realizowane za pomocą poddawania urządzenia serii pojedynczych impulsów z generatora probierczego, dozowanych na określone w planie testu punkty rozmieszczone na powierzchni testowanego obiektu.
  • badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia (PN-EN 61000-4-11:2007) - mają one na celu określenie funkcjonalności urządzenia przy krótkotrwałych i nagłych zmianach wartości napięcia sieci zasilającej.

Zakres testów odporności jest ustalany ze zleceniodawcą, w odniesieniu do wymagań dotyczących środowiska przeznaczenia urządzeń. Wyniki stanowią wstępną, ale konkretną podstawę do oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy EMC oraz uzyskania certyfikatów dopuszczających.

Prowadzimy również inne dodatkowe działania sprawdzające, m.in. poprawność działania urządzeń oraz pojedynczych elementów w podwyższonej temperaturze otoczenia (do 250°C) i testowanie prototypów.

EAE Elektronik spółka z o.o.
www.eae-elektronik.pl