Hands-on Linux Academy 2022 - Wprowadzenie do sterowników urządzeń w systemie Linux

| Szkolenie Artykuły

Organizatorzy SoMLabs i Elhurt zapraszają do udziału w warsztatach poświęconych podstawom systemu Linux Yocto Project – zaawansowanego wariantu bezpłatnego systemu operacyjnego dla platform embedded. Uczestnicy będą mieli możliwość poznać w praktyce m.in. podstawy tworzenia sterowników dla nowych urządzeń w Linuksie na bazie praktycznych przykładów. Przykłady będą uruchamiane na platformie sprzętowej StarCB-6ULL/StarSOM-6ULL opracowanej i produkowanej przez SoMLabs.

Hands-on Linux Academy 2022 - Wprowadzenie do sterowników urządzeń w systemie Linux

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość napisania kodu sterowników dla urządzeń podłączonych do magistrali I²C.

Poszczególne ćwiczenia zostały przygotowane, tak aby stanowiły kolejne etapy projektu, rozwijając obsługę urządzeń o dodatkowe funkcje.

Każdy ze sterowników będzie kompilowany i uruchamiany na platformie StarSOM-6ULL jako moduł jądra, co pozwoli na dynamiczną modyfikację obsługi każdego z urządzeń.

Ćwiczenia będzie można wykonać, modyfikując własnoręcznie źródła lub używając gotowych plików zawierających niezbędne zmiany.

Warsztaty są przeznaczone dla inżynierów chcących poznać:

  • podstawy pisania sterowników w systemie Linux,
  • sposoby dostępu do urządzenia z kontekstu użytkownika,
  • metody komunikacji z urządzeniem z poziomu aplikacji użytkownika,
  • możliwości modyfikacji device tree dla nowych urządzeń.