Nowe jednofunkcyjne przekaźniki czasowe firmy Relpol

| Automaticon 2016 Artykuły

Oferta przekaźników czasowych firmy Relpol została poszerzona o trzy nowe wykonania. Są to jednofunkcyjne przekaźniki czasowe przeznaczone do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia oraz do pracy w prostych systemach i układach automatyki.

Nowe jednofunkcyjne przekaźniki czasowe firmy Relpol

Elementem wykonawczym nowych przekaźników czasowych, podobnie jak całej serii MT-T..., jest bardzo popularny i niezawodny przekaźnik elektromagnetyczny RM85, do którego dołączono najwyższej jakości podzespoły elektroniczne decydujące o dokładności działania i wysokiej niezawodności całej serii przekaźników.

Cechy nowych przekaźników są następujące:

 • pozwalają na ustawianie 8 zakresów czasowych od 1 s do 10 dni,
 • realizują płynne nastawy czasowe od 0,1 do 1x zakres czasowy,
 • mają uniwersalne napięcie wejściowe i napięcie sterowania 12...240 VAC/DC
 • są umieszczone w obudowie o wielkości modułu instalacyjnego o szerokości 17,5 mm.

Wielkość czasu oraz zakresu odczytywane są w trakcie pracy przekaźnika, a nastawione wartości mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym czasie.

Realizowane funkcje

Na poniższych rysunkach przestawione zostały szczegółowe definicje funkcji realizowanych przez poszczególne typy przekaźników.

 • MT-TE-17S-11-9240: funkcja E - opóźnione załączenie

  Legenda: U - napięcie zasilania, R - stan wyjścia przekaźnika, T - czas odmierzany, t - oś czasu
  Włączenie napięcia zasilania U rozpoczyna odmierzenie nastawionego czasu T - opóźnienia załączenia przekaźnika wykonawczego R. Po odmierzeniu czasu T przekaźnik wykonawczy R załącza się i pozostaje załączony do momentu wyłączenia zasilania U.
 • MT-TWU-17S-11-9240: funkcja Wu - załączenie na nastawiony czas

  Legenda: U - napięcie zasilania, R - stan wyjścia przekaźnika, T - czas odmierzany, t - oś czasu
  Włączenie napięcia zasilania U powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika wykonawczego R na nastawiony czas T. Po odmierzeniu czasu T przekaźnik wykonawczy R wyłącza się.
 • MT-TBP-17S-11-9240: funkcja Bp - symetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy

  Legenda: U - napięcie zasilania, R - stan wyjścia przekaźnika, T - czas odmierzany, t - oś czasu
  Włączenie napięcia zasilania U rozpoczyna pracę cykliczną od odmierzenia czasu T - wyłączenia przekaźnika wykonawczego R, po którym następuje załączenie przekaźnika wykonawczego R na czas T. Praca cykliczna trwa do momentu wyłączenia zasilania U.

Przekaźniki realizują też szereg funkcji dodatkowych, takich jak m.in.:

 • dioda zasilania - gdy czas nie jest odmierzany, świeci światłem ciągłym. W trakcie odmierzania czasu T dioda pulsuje z okresem 500 ms, przy czym 80% czasu jest zaświecona, a 20% zgaszona;
 • regulacja wartości ustawionych - wielkości czasu oraz zakresu odczytywane są w trakcie pracy przekaźnika. Nastawione wartości mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym momencie;
 • wyzwalanie - przekaźnik wyzwalany jest napięciem zasilania;
 • zasilanie - przekaźnik może być zasilany napięciem stałym lub zmiennym 48...63 Hz o wartościach 10,8...250 V. Zastosowano programową kontrolę napięcia zasilającego, procesor nie rozpocznie pracy, jeżeli napięcie to nie osiągnie progu około 10 V. W trakcie pracy przekaźnika napięcie zasilające jest cały czas monitorowane. Gdy spadnie poniżej 9 V na czas dłuższy niż 50 ms, nastąpi Reset przekaźnika. Dzięki tej opcji czas regeneracji jest programowo ustalony na 50 ms i nie zależy od tolerancji elementów.

Bardzo często w aplikacjach nie ma potrzeby stosowania przekaźników wielofunkcyjnych, które są droższe od jednofunkcyjnych. Zastosowanie mniej złożonych modułów elektronicznych, takich jak opisane w artykule przekaźniki jednofunkcyjne, pozwala na prostą i tanią realizację potrzebnych funkcji.

Relpol S.A.
www.relpol.com.pl