ARM Keil/MDK, czyli narzędzia programistyczne dla twórców oprogramowania embedded

| Automaticon 2018 Artykuły

Firma ARM, będąc liderem technologii i architektury procesorów mających zastosowanie między innymi w smartfonach, tabletach, urządzeniach biurowych, elektronice konsumpcyjnej i profesjonalnej, oferuje swoim użytkownikom narzędzia programistyczne polecane pod konkretne typy urządzeń.

ARM Keil/MDK, czyli narzędzia programistyczne dla twórców oprogramowania embedded

Do największej grupy użytkowników adresowane jest środowisko programistyczne μVision IDE. μVision to kompletny pakiet oprogramowania dostępny zarówno dla zaawansowanych, jak i poczatkujących programistów. IDE μVision dostępne jest w trzech wariantach, które różnią się funkcjonalnością oraz przeznaczeniem pod konkretne typy mikrokontrolerów.

Oprogramowanie to łączy w sobie zarówno edytor kodu źródłowego, kompilator, jak też pozwala na zarządzanie projektami oraz debugowanie pisanych programów. Dodatkowo integracja najnowszych bibliotek do obsługi rdzeni oraz funkcji analitycznych debugera sprawiają, że μVision IDE przewyższa konkurencyjne rozwiązania pod względem produktywności.

Bezsprzecznie ARM najlepiej zna szczegóły architektury swoich procesorów, więc ma naturalną przewagę nad konkurencją, a rozwijane przez nią narzędzia programistyczne ARM Keil potrafią najlepiej wykorzystać możliwości najnowszych rdzeni. Dzięki temu może utrzymać wiodącą pozycję pod względem jakości tworzonego kodu i możliwości oferowanych przez debugger, przewyższając rozwiązania konkurencyjne, a zwłaszcza bezpłatne narzędzia.

Pakiet μVision dzięki ciągłej aktualizacji jego bibliotek, jak również poprzez udostępnienie możliwości korzystania z gotowych projektów wspiera i przyśpiesza rozwój oprogramowania wbudowanego. Producent dostarcza także pełną i profesjonalną dokumentację techniczną i płytki ewaluacyjne (evaluation boards) dla urządzeń opartych na rdzeniach ARM, których użycie pomaga w analizie kodu oraz ułatwia pracę programistom. Dostępne przykłady czynią projektowanie łatwym i bardziej wydajnym.

Co proponuje producent?

Narzędzia deweloperskie ARM Keil obejmują kompilatory C/C++, zintegrowane środowiska programistyczne, systemy RTOS, oprogramowanie pośrednie, a także adaptery do debugowania (ULINK) oraz płytki ewaluacyjne dla urządzeń opartych na procesorach z rdzeniami ARM. W zależności od potrzeb i stosowanego mikrokontrolera ARMKeil proponuje pakiety oprogramowania dla mikrokontrolerów: ARM-MDK, C51, C251 i C166.

ARM Keil MDK jest najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem programistycznym i zawiera wszystkie komponenty potrzebne do tworzenia, kompilowania i debugowania aplikacji wbudowanych. MDK-Core bazuje na μVision z wiodącym wsparciem dla urządzeń Cortex-M, w tym nowej architektury ARMv8-M. Dodatkowe informacje na temat wspieranych urządzeń dostępne są na stronie producenta www.keil.com/dd2/.

Program Pack Installer stanowi część środowiska IDE i służy do pobierania, instalowania i zarządzania pakietami oprogramowania. Aktualizuje lub usuwa pakiety, a tym samym komponenty oprogramowania μVision.

μVision obsługuje wiele ekranów, jest łatwy w użyciu i umożliwia tworzenie indywidualnych układów okien w dowolnym miejscu na powierzchni wizualnej. Program μVision Debugger zapewnia jedno środowisko, umożliwiające testowanie, weryfi kowanie i optymalizację kodu aplikacji. Zawiera proste i złożone punkty przerwania, okna zegarów i kontrolę wykonania programu.

Zapewnia również pełną widoczność urządzeń peryferyjnych. Znormalizowane pakiety programowe tzw. soft ware packs ułatwiają obsługę układów lub całych płyt, także bibliotek. Zawierają też drivery dla układów peryferyjnych.

MDK-ARM jest oprogramowaniem wspomagającym opracowanie i testowanie programów aplikacyjnych na μC z rdzeniem ARM7, ARM9, Cortex-M, Cortex-R4, ARM SecurCore. Jest ono dostępne w trzech wersjach:

  • MDK-ARM Essential - zintegrowany pakiet dla mikrokontrolerów serii: Cortex-M (M0/M0+, M3, M4, M7).
  • MDK-ARM PLUS - zintegrowane oprogramowanie dla mikrokontrolerów: ARM7, ARM9, Cortex-M, Cortex-R4,
  • MDK-ARM Professional - zintegrowane oprogramowanie dla mikrokontrolerów: ARM7, ARM9, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R4, ARM Secur-Core, wielordzeniowe Cortex-A Cortex-M.

Oprócz standardowych płatnych produktów komercyjnych producent udostępnia także darmowe oprogramowanie w wersji MDK-LITE. Jest to pakiet demonstracyjny dla mikrokontrolerów ARM7, ARM9, Cortex-R4, Cortex- M, ARM SecurCore obejmujący środowisko μVision, kompilator C/C++, debugger i symulator. MDK-LITE zawiera także system czasu rzeczywistego RTOS z kodami źródłowymi. Wersja demonstracyjna ograniczona jest jednak do 32 KB kodu.

Licencjonowanie

Oprogramowanie ARM Keil dostępne jest w wersjach: na stację roboczą (node locked) lub w wersji sieciowej (flex i floating). W wersji flex stacja robocza łączy się z serwerem w sieci, pobierając licencję na czas pracy stanowiska. Po ukończonej pracy licencja wraca na serwer, tak aby kolejna stacja robocza mogła z niej skorzystać.

Podsumowanie

Podsumowując oprogramowanie IDE μVision, którego producentem jest ARM: Keil zawiera wydajne narzędzia do obsługi większości popularnych rdzeni dostępnych na rynku mikrokontrolerów. Poprzez wsparcie dla produktu oraz aktualizacje bibliotek μVision IDE przewyższa konkurencyjne rozwiązania i przyczynia się do jego rozwoju. Wspierając pracę programistów, konkuruje również z darmowymi kompilatorami dostępnymi na rynku. Z kolei funkcjonalność narzędzi umożliwia analizę błędów, sprawdzanie stanów układów peryferyjnych czy optymalizację wydajności.

Grzegorz Cuber
FAE
Computer Controls Sp. z o.o.
www.ccontrols.pl

Zobacz również