Nowoczesne liczarki komponentów

| Energetab 2020 Produkcja elektroniki

Posiadanie informacji o aktualnych stanach magazynowych elementów elektronicznych będących w magazynie firmy produkcyjnej okazuje się coraz częściej krytycznym etapem procesu planowania produkcji. Uruchomienie linii wymaga uzyskania pewności, że jej działanie nie zostanie przerwane w nieoczekiwanym momencie, co tworzy nie tylko kłopot organizacyjny, ale również utrudnia panowanie nad jakością. Z takich powodów wiele firm decyduje się na przeprowadzanie częstych ręcznych inwentaryzacji stanów magazynowych, co zajmuje mnóstwo czasu.

Nowoczesne liczarki komponentów

Rozwiązaniem jest liczenie automatyczne – szybkie, dokładne i wygodne. Taką funkcjonalność zapewniają rentgenowskie liczarki do komponentów firmy Scienscope. Dotychczasowo w ofercie znajdowały się dwa modele, AXC-800 III oraz AXI-5100C. Obecnie producent ten ma jeszcze jedno nowe urządzenie. Warto poznać możliwości całej trójki.

Liczarka ręczna

AXC-800 III – to urządzenie, które w pełni obsługiwane jest przez operatora i pozwala na przeliczanie praktycznie dowolnego typu komponentów SMT, THT, układów BGA i wielu innych.

Materiał może być dostarczony w rolkach, na tackach czy nawet krótkich odcinkach taśm zapakowanych w torby ESD. Najmniejszy komponent, jaki jest ono w stanie sprawdzić, to 01005. Urządzenie oprócz przeliczenia liczby danego elementu w opakowaniu umożliwia również jego oznakowanie oraz zaktualizowanie zewnętrznej bazy danych o nowy stan ilościowy dla tego podzespołu. Cała operacja zajmuje tylko kilka sekund i nie wymaga od operatora maszyny wykonywania żadnych skomplikowanych działań, dzięki czemu obsługa nie wymaga specjalnie przeszkolonych pracowników.

Liczarka automatyczna

AXI-5100C to w pełni automatyczna wersja urządzenia, która samodzielnie pobiera rolki z wózka transportowego i umieszcza je na specjalnym na pasie transmisyjnym, który przemieszcza elementy przez poszczególne etapy procesu, takie jak:

  • skanowanie kodu kreskowego,
  • liczenie,
  • naklejenie kodu kreskowego z aktualną liczbą komponentów,
  • wydanie przeliczonego opakowania operatorowi.

Aby liczarka pracowała bez powodowania niepotrzebnych przestojów w przypadku wykrycia nieprawidłowości, badana rolka kierowana jest do osobnego pojemnika, natomiast w urządzeniu można określić rodzaj wykrytego błędu. AXI-5100C podobnie jak mniejszy brat zapewnia obsługę komponentów 01005 oraz zapewnia skuteczność liczenia lepszą niż 99,9%. Oba urządzenia zasilane są jednofazowym napięciem 230 VAC, z tym że model działający automatycznie wymaga znacznie więcej miejsca w hali do działania.

Liczarki ręczna oraz automatyczna nie pokrywały wszystkich potrzeb rynkowych klientów, dlatego producent po przeanalizowaniu rynku postanowił do swojej oferty wprowadzić trzecie urządzenie, tym samym wypełniając lukę o typowe urządzenie półautomatyczne.

Liczarka półautomatyczna

AXC-800 III Plus to nowa platforma, dla której bazą stał się opisany wcześniej ręczny model liczarki. W tamtym przypadku największym ograniczeniem użytkowym była wydajność procesu determinowana przez operatora. Chcąc wykorzystać możliwości urządzenia w jak największym stopniu, producent postanowił przebudować konstrukcję i zamontował między innymi półautomatyczny system wprowadzania komponentów do pola roboczego. Dzięki temu maszyna w ciągu jednej minuty jest w stanie przeliczyć 12 rolek z komponentami nawiniętymi na 7-calowe szpule. Po procesie liczenia komponenty automatycznie zostają wysunięte z przestrzeni roboczej do zewnętrznego stanowiska, na którym zamontowany został trzyosiowy robot. Jego zadaniem jest oznakowanie komponentów nowymi naklejkami z kodami kreskowymi. Oklejanie przeliczonych rolek odbywa się dokładnie w tym samym czasie, gdy kolejne komponenty są już liczone w urządzeniu, co jest gwarancją dużej przepustowości. Następnie elementy odbierane są przez operatora bądź umieszczane w boksie. Rozwiązanie to zapewnia bardzo dobrą wydajność pracy, ale przede wszystkim eliminuje możliwość popełniania błędów przez operatora, jakim było naklejanie nowego kodu kreskowego na złej rolce. Poprzez zastosowanie robota w liczarce AXC- 800 Plus problem ten praktycznie został wyeliminowany. Zachowano jednak możliwość typowej ręcznej pracy z urządzeniem jak w przypadku wersji bazowej, gdzie operator ma możliwość ręcznego umieszczenia komponentu w liczarce, a następnie wyjęcia go i ręcznego oklejenia.

Podsumowanie

Urządzenia do liczenia podzespołów produkowane przez firmę Scienscope dzięki swojej skuteczności oraz szybkości działania wypadają bardzo pozytywnie podczas kalkulacji opłacalności inwestycji w firmach produkcyjnych. Szacuje się, że średniej wielkości zakłady osiągają całkowity zwrot inwestycji w około 3 lata, natomiast w dużych przedsiębiorstwach czas ten jest krótszy i wynosi nawet 1,5 roku. Zysk, który przynosi urealnienie stanów magazynowych oraz niedopuszczenie do przestojów produkcyjnych ze względu na braki komponentów, wynikające z dotychczasowych metod liczenia, pozwala postawić prezentowane urządzenia dość wysoko na liście niezbędnego wyposażenia firmy.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące urządzeń można uzyskać, wysyłając pytania na adres: sc@smt-tech.pl.

 

SMT-TECH, tel. 668 580 701
www.smt-tech.pl