Precyzyjne tłumiki cyfrowe na pasmo DC...2 GHz ze sterowaniem przekaźnikowym

Kategoria produktu: Aparatura elektroniczna

Fairview Microwave dodaje do oferty rodzinę precyzyjnych tłumików cyfrowych FMAT800x, zapewniających skokowo programowany współczynnik tłumienia w zakresie do 127 dB. Tłumiki te charakteryzują się dużą stabilnością parametrów i bardzo małymi zniekształceniami nieliniowymi. Mogą znaleźć zastosowanie w instalacjach wojskowych, satelitach komercyjnych, naziemnych systemach komunikacyjnych, radarach i urządzeniach testujących ATE.

Typowe aplikacje obejmują kontrolę poziomu sygnału, dopasowywanie impedancji oraz pomiar wzmocnienia. Cała oferta programowalnych tłumików nowej serii obejmuje 6 modeli pokrywających pasmo od DC do 2 GHz i zakres współczynników tłumienia od 0 do 127 dB. Zawierają one od 6 do 8 bitów przekaźnikowych o wartościach od 0,25 do 64 dB, zapewniających precyzyjną regulację współczynnika tłumienia.

Są one pobudzane napięciem 12 V. Straty wtrącone tłumików FMAT800x wynoszą od 0,8 do 3,5 dB, dokładność współczynnika ±0,5 dB, a dopuszczalna moc wejściowa do 1 W CW. Dostępne są wersje o impedancji 50 i 75 Ω z portami w.cz. typu F lub SMA. Zakres dopuszczalnych temperatur pracy rozciąga się od -20 do +85°C.

 

Pasmo

Straty
wtrącone

Krok

Zakres
tłumienia

Dokładność
tłumienia

Wartości bitów

Impedancja

Moc wejściowa CW

FMAT8000

DC...1 GHz

0,8...1,5 dB

1 dB

0...63 dB

±0,2 dB

1, 2, 4, 8, 16, 32

50 Ω

0,5 W

FMAT8001

DC...1 GHz

0,8...1,5 dB

0,5 dB

0...31,5 dB

±0,2 dB

0,5, 1, 2, 4, 8, 16

50 Ω

1,0 W

FMAT8002

DC...2 GHz

3...3,5 dB

0,25 dB

0...63,75 dB

± 1,0 dB

0,25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32

50 Ω

0,5 W

FMAT8003

DC...1 GHz

2,2 dB

1 dB

0...63 dB

±0,3 dB

1, 2, 4, 8, 16, 32

75 Ω

1,0 W

FMAT8004

DC...1 GHz

2,5 dB

1 dB

0...127 dB

±0,5 dB

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

75 Ω

1,0 W

FMAT8005

DC...1,5 GHz

2,1...3,2 dB

1 dB

0...127 dB

±0,5 dB

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

50 Ω

1,0 W