Nowy adapter wektorowych sygnałów ulotnych

Keysight Technologies prezentuje adapter wektorowych sygnałów ulotnych rozszerzający możliwości generatorów sygnałów ulotnych UXG X-Series o wytwarzanie złożonych sygnałów impulsowych i ciągłych bazujących na danych IQ, zwiększający realizm symulacji wojny elektronicznej. Adapter N5194A UXG X-Series zapewnia największą dokładność symulacji przy współpracy z produkowanymi przez Keysight generatorami sygnałów ulotnych off-the-shelf (COTS), UXG X-Series do aplikacji lotniczych i wojskowych.

Adapter N5194A UXG X-Series pracuje w zakresie częstotliwości od 50 MHz do 20 GHz i zawiera cyfrowy system generowania sygnału pasma podstawowego o szybkości próbkowania 2 GS/s, umożliwiający wytwarzanie sygnałów w zakresie częstotliwości do 1,6 GHz.

Pozwala na wytwarzanie złożonych sygnałów impulsowych o zmiennych czasach narastania i opadania, nieliniowych przebiegów typu chirp oraz zaawansowanych schematów modulacji przy bardzo dużej czystości widmowej, wynoszącej typowo -70 dBc w paśmie X.

Do symulacji charakterystyk skanowania anteny i scenariuszy kątów nadejścia sygnałów (AoA), adapter UXG zawiera wbudowany tłumik półprzewodnikowy i zapewnia zakres tłumienia amplitudy sygnałów ulotnych wynoszący 120 dB.

Inżynierowie mogą dodawać komercyjne sygnały komunikacyjne dla zapewnienia jeszcze większego realizmu. Adapter N5194A otrzymuje sygnał lokalnego oscylatora (LO) i sygnały referencyjne od generatora sygnałów ulotnych N5193A UXG X-Series.

Taka architektura daje kilka ważnych korzyści:

  • koherencję przełączania sygnałów ulotnych i fazy,
  • szybkość przełączania częstotliwości, amplitudy i fazy równą 170 ns przy zachowaniu powtarzalności fazy na wszystkich częstotliwościach,
  • łatwość tworzenia konfiguracji wielokanałowych i wieloportowych,
  • łatwe skalowanie systemów symulacyjnych w razie potrzeby, wymagające jedynie dodania dodatkowych adapterów,
  • kompatybilność z architekturą systemową NEWEG (next-generation EW environment generation).

Inżynierowie mogą wykorzystywać N5194A wraz z oprogramowaniem N7660C Signal Studio firmy Keysight do generowania scenariuszy z wieloma nadajnikami. Korzystając z graficznego interfejsu użytkownika w Signal Studio, można łatwo konfigurować parametry radarów oraz przeprowadzać symulacje i optymalizacje AoA.

Istnieje możliwość strumieniowania scenariuszy z wieloma nadajnikami, stworzonych w Signal Studio bezpośrednio do N5194A w celu skrócenia czasu programowania.

Do testów systemowych, użytkownicy mogą tworzyć i zapisywać przebiegi w wewnętrznej pamięci adaptera N5194A, a następnie uzyskiwać do nich dostęp impuls po impulsie, gdy strumieniowane są deskryptory PDW (pulse descriptor words) do N5194A.