Miniaturowy moduł komunikacyjny Bluetooth 5.0 LE

Produkt firmy:

Murata Manufacturing Company, Ltd.

Kategoria produktu: Automatyzacja procesów

Do oferty firmy Murata wchodzi miniaturowy moduł komunikacyjny BLE o symbolu MBN52832, opracowany na bazie układu SoC nRF52832 produkcji Nordic Semiconductor. Zawiera on rezonator 32 MHz, obwód dopasowujący w.cz., wbudowaną antenę oraz wyprowadzenia umożliwiające podłączenie opcjonalnej dookólnej anteny zewnętrznej i anteny NFC. Lokalna komunikacja między MBN52832 i zewnętrznym mikrokontrolerem odbywa się za pośrednictwem interfejsu SPI/UART.

MBN52832 (ozn. handlowe WSM-BL241-ADA-008) zapewnia łączność bezprzewodową pomiędzy tabletami, smartfonami, serwisami w chmurze obliczeniowej itp. Dzięki swojej funkcjonalności i małym wymiarom, nadaje się do zastosowań w sektorze IIoT, energetycznym i aplikacjach home & office.

Jest zamykany w obudowie LGA o wymiarach 7,4 x 7,0 x 0,9 mm. Pracuje w zakresie napięć zasilania od 1,7 do 3,6 V pobierając 6 mA prądu w trybie odbioru i 7 mA w trybie nadawania (3,5 dBm).

W trybie uśpienia pobór prądu może się obniżyć nawet do 0,36 µA. Zakres dopuszczalnych temperatur pracy modułu rozciąga się od -40 do +85°C.