Seria modułów komunikacyjnych Bluetooth 5.0 LE w wersji z oprogramowaniem firmware i bez

Kategoria produktu: Moduły elektroniczne OEM

Fujitsu Components wprowadza do oferty nową serię modułów komunikacyjnych Bluetooth 5.0 Low Energy bazujących na chipie nRF52832 SoC produkcji Nordic Semiconductor. Udostępniają one tryb podwójnej szybkości transmisji "X2 speed" o przepustowości zwiększonej do 2 Mbps oraz tryb "LE Advertising Extentions", umożliwiający rozgłaszanie znacznie większej ilości danych w przypadku zastosowań w beaconach i sieciach mesh. Obsługiwane są tu pakiety o długości do 255 bajtów.

Nowe moduły występują w dwóch wariantach: FWM7BLZ20B i FWM7BLZ20B-109077. Pierwszy z nich zawiera oprogramowanie firmware opracowane przez firmę Fujitsu, zapewniające obsługę stosu protokołów Bluetooth. Komunikuje się z urządzeniem host za pomocą prostych komend tekstowych przesyłanych przez port UART. Udostępnia funkcję GATT Direct Access, pozwalającą na nawiązanie równoczesnej komunikacji z maks. 8 modułami (w tym również innych producentów) za pomocą komend w warstwie GATT.

Drugi z nowych modułów, FWM7BLZ20B-109077 jest dostarczany w wersji „blank”. Użytkownik musi w tym wypadku sam stworzyć oprogramowanie firmware (włączając w to obsługę trybów "X2 speed" i "LE Advertising Extentions") przy użyciu narzędzi dostarczanych przez firmę Nordic Semiconductor.

Moduł ten zapewnia wsparcie funkcji embedded NFC, umożliwiając parowanie z innymi urządzeniami NFC za pomocą zewnętrznej anteny. Oba moduły pracują z maksymalną mocą nadawania +4 dBm i zapewniają czułość odbiornika wynoszącą typowo -94 dBm. Ich wymiary wynoszą 15,7 x 9,8 x 1,7 mm. Zakres dopuszczalnych temperatur pracy rozciąga się od -40 do +85°C.