1-bitowy izolowany modulator delta-sigma z optyczną barierą izolacyjną

Kategoria produktu: Podzespoły pasywne

Na targach Electronica 2018 firma Broadcom zaprezentowała nowy izolowany modulator delta-sigma o symbolu ACPL-C740. Jest to modulator 1-bitowy z izolacją optyczną, przekształcający wejściowy sygnał analogowy na szybki strumień bitów przesyłany na wejście filtru cyfrowego. Pracując z napięciem zasilania 5 V, zapewnia zakres dynamiczny 83 dB po zastosowaniu odpowiedniego filtru cyfrowego.

Jego zakres napięć wejściowych równy ±200 mV (±320 mV FS) odpowiada idealnie aplikacjom wymagającym pomiaru napięcia na rezystorze bocznikowym. Taktowanie sekcji próbkowania i kodowania układu realizuje wewnętrzny zegar 20 MHz, wykorzystujący technikę spread-spectrum do redukcji zaburzeń EMI.

Modulator zapewnia szerokie marginesy szumu, dużą odporność na wejściowe zaburzenia sumacyjne i znacznie lepszą izolację (5000 Vrms/1 min.) niż w przypadku odpowiedników ze sprzężeniem pojemnościowym lub magnetycznym i wąską barierą izolacyjną.

ACPL-C740 zapewnia rozdzielczość efektywną (ENOB) równą 12 bitów, współczynniki SNR i SNDR wynoszące odpowiednio 83 dB i 80 dB oraz błąd wzmocnienia na poziomie ±1%. Jego zakres dopuszczalnych temperatur pracy rozciąga się od -40 do +110°C.