Magnetyczne czujniki prędkości z certyfikatem ASIL B

Kategoria produktu: Podzespoły pasywne

Allegro MicroSystems informuje o wprowadzeniu do oferty trzech nowych magnetycznych czujników prędkości, będących najbardziej jak dotąd zaawansowanymi układami tego typu, które uzyskały certyfikat ASIL B. A19520, A19530 i A19570 dostarczają informacji o szybkości i kierunku obrotu. Zawierają wbudowane kondensatory do ochrony EMC.

Zostały wykonane w oparciu o architekturę SolidSpeed Digital Architecture, zapewniającą szeroki zakres przerwy powietrznej, odporność na wibracje i obce pola magnetyczne oraz szerokie możliwości adaptacyjne. A19520 jest czujnikiem pracującym z wykorzystaniem efektu Halla, wyposażonym w interfejs 2-żyłowy.

Zapewnia on kompatybilność z istniejącymi systemami dzięki bardzo dobrym parametrom elektrycznym i możliwości wyboru protokołu wyjściowego. A19530 zawiera dodatkowo zaawansowany układ przetwarzania sygnałów i detektor zwarcia/rozwarcia oraz umożliwia wybór pomiędzy protokołem pozwalającym na transmisję jedynie wyników pomiaru prędkości obrotowej lub prędkości i kierunku obrotów.

Trzeci z nowych układów, A19570 w odróżnieniu od dwóch poprzednich nie pracuje w oparciu o efekt Halla, lecz jest czujnikiem GMR z interfejsem 2-żyłowym. Zapewnia on większą elastyczność jeśli chodzi o szerokość przerwy powietrznej oraz pozwala na bardziej elastyczne usytuowanie układu względem zewnętrznych magnesów. Wszystkie trzy czujniki są przystosowane do pracy w zakresie temperatur otoczenia od -40 do +150°C.