Miniaturowy fotoprzekaźnik przemysłowy z wyjściem 60 V/1,4 A

Kategoria produktu: Podzespoły półprzewodnikowe

TLP3122A to kolejny z serii fotoprzekaźników firmy Toshiba, zaprojektowanych do zastosowań przemysłowych, mogący służyć jako zamiennik przekaźników mechanicznych 1-Form-A. Spełnia wymogi normy UL1577 w zakresie izolacji (3750 V rms). Zawiera wyjściowe tranzystory MOSFET zrealizowane w najnowszym procesie technologicznym U-MOS IX zapewniającym małą rezystancję przewodzenia.

Charakteryzuje się dopuszczalnym napięciem wyjściowym wynoszącym 60 V w stanie Off, czasami przełączania tON/tOFF odpowiednio 3 ms/1 ms oraz dopuszczalnym prądem przewodzenia 1,4 A w trybie ciągłym i 4,2 A w impulsie.

Jego rezystancja w stanie On wynosi typowo 0,13 Ω, a pobór prądu w stanie Off to zaledwie 1 µA. TLP3122A jest polecany do zastosowań w przemyśle, automatyce budynków, instalacjach alarmowych i testerach półprzewodników. Jest zamykany w 4-wyprowadzeniowej obudowie SO6 o wymiarach 7,0 x 3,7 x 2,1 mm.