Konwerter DC-DC formatu quarter-brick o sprawności >97% i mocy wyjściowej 1300 W

Kategoria produktu: Źródła zasilania

W nieizolowanych konwerterach DC-DC serii BMR490 zastosowano ponad 10 patentów opracowanych przez firmę Flex Power Modules, pozwalających na uzyskanie wyjątkowo dużej sprawności (>97%) i gęstości mocy. Przy gabarytach quarter-brick (58,4 x 36,8 x 14,5 mm), moduły te zapewniają moc wyjściową przekraczającą 1300 W. Są przeznaczone do zastosowań w systemach zasilania z szyną pośrednią 12 VDC. Zawierają interfejs PMBus 1.3 do konfiguracji i monitorowania parametrów pracy z poziomu środowiska Flex Power Designer.

Jest to środowisko oferujące zestaw narzędzi do symulowania pracy konwertera, w tym do modelowania termicznego, pozwalające skrócić czas projektowania systemu zasilającego i zminimalizować ryzyko popełnienia błędów. Konwertery serii BMR490 pracują z napięciem wejściowym z zakresu od 40 do 60 V. Zapewniają wydajność prądową 145 A.