Nowe narzędzie interaktywne do symulacji online charakterystyk kondensatorów z oferty AVX

Kategoria produktu: Oprogramowanie projektowe

Pod adresem spicat.avx.com firma AVX udostępnia nowe narzędzie do symulacji online charakterystyk produkowanych przez nią kondensatorów. Dostępne są tu dwa odrębne serwisy: SpiMLCC i SpiTAN poświęcone kondensatorom ceramicznym wielowarstwowym oraz tantalowym, polimerowym i niobowym. Program SpiCAT ułatwia dobór kondensatorów do konkretnych zastosowań, grupując cechy poszczególnych serii i prezentując parametry konkretnych modeli w funkcji częstotliwości i temperatury.

SpiCAT oferuje większą niż dotąd funkcjonalność. Po wyborze kondensatora, projektant może porównywać zmiany jego parametrów, w tym pojemności, ekwiwalentnej rezystancji szeregowej (ESR), współczynnika rozpraszania (DF), impedancji oraz napięcia i prądu tętnienia dla różnych częstotliwości i temperatur.

Poza tym, może ustawić konkretne napięcie pracy i temperaturę, a następnie analizować dla nich zmianę natężenia prądu upływu w czasie oraz stworzyć model zastępczy kondensatora z wyszczególnieniem parametrów wszystkich jego podzespołów.

Kolejne funkcjonalności to możliwość pobrania modelu 3D każdego z wariantów obudowy, wydruk wykresów i parametrów zaznaczonych typów kondensatorów oraz sprawdzenie aktualnego stanu magazynowego.