Produkty chemiczne CRC i Kontakt Chemie z nowym lepszym składem

Produkt firmy:

Semicon Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Urządzenia i maszyny

Firma CRC odchodzi od stosowania HFC-134a jako gazu pędnego w popularnych aerozolach dla elektroniki zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym kontroli fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). Takimi gazami stosowanymi w Europie są HFC (fluorowęglowodory). Jednym z często używanych HFC jest czynnik chłodniczy R134a.

Oddziaływanie klimatyczne substancji jest wyrażane jako współczynnik ocieplenia globalnego (GWP). Im niższy GWP, tym bardziej produkt jest przyjazny dla klimatu. Od 1 stycznia 2018 produkty wykorzystujące czynnik HFC-134a (o wartości GWP =1430) nie mogą być stosowane jako gaz pędny w aerozolach technicznych, gdyż UE zabrania wprowadzania do obrotu produktów o wartości GWP wyższej niż 150.

HFO-1234ze jest alternatywnym niepalnym gazem pędnym, który pojawił się w nowych produktach firmy CRC typu sprężone powietrze i zamrażacz dla elektroniki (GWP = 7):

  • Dust Off One - nowe sprężone powietrze przeznaczone do bezpiecznego usuwania kurzu i pyłu z delikatnych powierzchni o trudnym dostępie w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (odpowiednik Dust Off 67).
  • Minus 45 - nowy zamrażacz w sprayu do zlokalizowania zimnych lutów oraz pęknięć ścieżek. Schładza obwód elektryczny do -45°C, pozwalając sprawnie zlokalizować przerwę lub uszkodzenie.