Moduł Enfora IIIG

Produkt firmy:

Andra Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Firmy / Produkty

Krótka specyfikacja:
- pokładowy stos TCP i UDP,
- programowanie autonomiczne, administracyjne funkcje sieciowe IP,
- pokładowy zegar RTC z zewnętrzną baterią,
- zewnętrzny lub integralny czytnik SIM,
- 8xGPIO, 2xADC, DAC z funkcjami autonomicznego generowania wiadomości SMS/TCP/UDP,

- wprowadzone interfejsy (USb, klawiatura 5x5, 12C, SPI(LCD)) - GPRS w klasie do MS12,
- sterowanie komendami AT lub UDP/API,
- funkcje autonomicznego startu, resetacjni i otwierania łącza IP,
- małe wymiary 27x28mm,
- niski pobór prądu