Moduł enfora IIG GSM/GPRS/A-GPS

Produkt firmy:

Andra Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Firmy / Produkty

Krótka specyfikacja:
- pokładowy stos TCP i UDP,
- programowanie autonomiczne, administracyjne funkcje sieciowe IP,
- pokładowy zegar RTC z zewnętrzną baterią,
- zewnętrzny lub integralny czytnik SIM,
- 8xGPIO, 2xADC, DAC z funkcjami autonomicznego generowania wiadomości SMS/TCP/UDP,
- GPRS w klasie do MS12, - sterowanie komendami AT lub UDP/API,

- funkcje autonomicznego startu, resetacjni i otwierania łącza IP,
- możliwość pracy w trybie A-GPS - tracking do 14 satelitów.