Moduł Enfora IIE GSM/GPRS/EDGE

Produkt firmy:

Andra Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Firmy / Produkty

Krótka specyfikacja: - pokładowy zegar RTC z zewnętrzna baterią,
- zewnętrzny lub integralny czytnik SIM,
- 8xGPIO, 2xADC, DAC z funkcjami autonowmicznego generowania wiadomości SMS/TCP/UDP

- GPRS w klasie do MS12, - EDGE w klasie do MSC12,
- sterowanie komendami AT, CMUX,
- funkcje niezależnego startu, resetacji i otwierania łącza IP.