Modul Enfora IIG GSM/GPRS

Produkt firmy:

Andra Sp. z o.o.

Kategoria produktu: Firmy / Produkty

Krótka specyfikacja: - pokładowy stos TCP i UDP,
- programowanie autonomiczne, administracyjne funkcje sieciowe IP,
- pokładowy zegar RTC z zewnętrzną baterią,

- zewnętrzny lub integralny czytnik SIM,
- 8xGPIO, 2xADC, DAC z funkcjami autonomicznego generowania wiadomości SMS/TCP/UDP,
- GPRS w klasie do MS12,
- sterowanie komendami AT lub UDP/API,
- funkcje autonomicznego startu, resetacjni i otwierania łącza IP.