wersja mobilna
Online: 395 Sobota, 2018.05.26

Raporty

Multimetry i mierniki cęgowe. Raport techniczno-rynkowy - Strona 3

piątek, 05 lutego 2010 12:19

Multimetr to podstawowy przyrząd pomiarowy, a dla wielu zastosowań i branż także uważany za przyrząd najważniejszy. Miernik ten spotyka się w każdej branży techniki, w produkcji, serwisie, pracach badawczych i wśród hobbystów. Gdyby ogłoszony został konkurs na najbardziej uniwersalny produkt elektroniczny, multimetr miałby z pewnością szansę na czołowe miejsce w tym rankingu. Dlatego zapotrzebowanie rynku na multimetry zawsze było, jest i będzie, niemniej tempo rozwoju rynku waha się i nie w każdej sytuacji i przypadku może być uznane za satysfakcjonujące.

Spis treści » Czynniki sprzyjające wzrostom
» Czynniki ograniczające rynek
» Słaby postęp technologiczny
» Rynek krajowy - koniunktura
» Dostawcy - ranking
» Struktura rynku i ofert
» Dostawcy multimediów - przegląd firm
» Zestawienie w tabelach
» Pokaż wszystko
Dostawcy – ranking

Poza wyspecjalizowanymi firmami dystrybucyjnymi zajmującymi się aparaturą pomiarową, multimetry i mierniki cęgowe oferuje wiele firm o szerokiej ofercie produktów, dla których wyroby te są uzupełnieniem i jedną z wielu pozycji asortymentowych. Liczba dostawców jest tutaj konsekwencją dużej liczby marek funkcjonujących w tej branży, co wskazuje na to, że jeśli ktoś chce sprzedawać takie przyrządy, to z pewnością znajdzie sobie partnera.

Rys. 8. Najwięksi odbiorcy popularnej aparatury pomiarowej w podziale na branże oraz grupy odbiorców

Rynek popularnej aparatury pomiarowej różni się też od wielu innych swoją szerokością. Producenci dalekowschodni często unikają związania z jednym partnerem umową na wyłączną dystrybucję i starają się współpracować z kilkoma firmami z jednego kraju. Nawet w przypadku umowy wyłącznej krajowi dystrybutorzy również dążą do poszerzenia frontu sprzedaży, organizując siatkę subdystrybutorów i partnerów handlowych, stosując odpowiednią politykę rabatową, przez co w efekcie odnosi się wrażenie, że nasz rynek dystrybucji jest bardzo szeroki.

To samo dotyczy wyrobów innych niż azjatyckie, co przekonuje, że jest to cecha rynku aparatury, a nie relacji z poszczególnymi producentami. Przykładem może być tutaj Fluke, gdzie obok siebie funkcjonuje w kraju aż ośmiu dystrybutorów. Nic więc dziwnego, że w redakcyjnej ankiecie w pytaniu o to, jakie marki zagraniczne są najpopularniejsze na rynku polskim dla multimetrów i mierników cęgowych, właśnie Fluke znalazł się na pierwszej pozycji rankingu (rys. 3 i 4).

Zestawienia firm pokazane na rysunkach 3 i 4 nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników sprzedaży poszczególnych marek mierników, gdyż takich danych po prostu nie ma, ale wskazują, jak inne firmy postrzegają wypracowaną pozycję danych producentów na tle innych. Jest to zestawienie pośrednie, niemniej, jak wynika z wielu raportów „Elektronika”, dość dobrze oddające sytuację rzeczywistą.

Z obu wykresów wynika ponadto, że kluczem do pozytywnego postrzegania marek zagranicznych w Polsce jest posiadanie silnego dystrybutora i wiele lat wspólnej z nim pracy, a dowodem mogą być sukcesy, jakie na przykład Biall osiągnął z Kyoritsu i Brymenem oraz Lechpol z Uni-T. Powyższe rozważania potwierdzają zestawienia pokazane na rysunkach 5 i 6, prezentujące najpopularniejsze krajowe firmy dystrybucyjne dostarczające multimetry i mierniki cęgowe.

Rys. 9. Kryteria oferty handlowej w największym stopniu wpływające na wybór mierników. Zielonym kolorem zaznaczono głosy oddane na „tak”, czerwonym na „nie”

W zakresie multimetrów za najważniejszego dostawcę multimetrów w kraju zostały uznane firmy NDN, Merazet i Biall, których wiodącą pozycję uznało blisko 50% ankietowanych. Dość duża procentowo kategoria „inne” pogłębia wcześniejsze rozważania na temat szerokości rynku i dużej liczby producentów zajmujących się tytułową tematyką.

W przypadku mierników cęgowych za czołówkę rynku uznano Bialla, Merazet i TME – tak uważała ponad połowa głosujących. Obroty firm dostarczających multimetry wahają się średnio na poziomie kilkuset tysięcy w skali roku i w nielicznych przypadkach przekraczają 1 mln złotych. Jest to niewiele i chyba ze sprzedaży samych multimetrów raczej nie dałoby się utrzymać firmy.

Struktura rynku i ofert

Oferty handlowe czołowych dostawców multimetrów liczą sobie dziesiątki, a chwilami nawet setki różnych przyrządów pomiarowych z omawianej grupy. Z jednej strony jest to szansą dla klientów na to, aby dobrać sobie miernik w możliwie najlepszym stopniu spełniający potrzeby pomiarowe lub też pasujący do posiadanego budżetu, z drugiej strony utrudnia rozpoznanie, jakie funkcjonalności multimetrów i parametry techniczne są poszukiwane przez nabywców tej aparatury.

Próbą odpowiedzi na pytanie, jakie najważniejsze zagadnienia techniczne wiążące się z multimetrami i funkcjonalności są najczęściej brane pod uwagę przez klientów kupujących mierniki, jest wykres z rysunku 7. Zaskakujący jest w nim niewątpliwie prawie równomierny rozkład procentowy najważniejszych kryteriów, z których na plus wybija się nieco znaczenie wielu funkcji pomiarowych skoncentrowanych w jednym mierniku, skuteczne zabezpieczenia i wysoka rozdzielczość przyrządu.

Trzeba przyznać, że jest to najbardziej naturalny zestaw dla multimetrów, leżący w samym środku ich funkcjonalności. Za najmniej istotna uznana została szybkość wykonywania pomiarów, co wynika chyba z tego, że multimetr nie jest postrzegany jako wygodny sprzęt do akwizycji danych i element systemu pomiarowego. Na rysunku 8 pokazane zostały branże oraz grupy odbiorców, którzy zdaniem firm wypełniających ankiety są największymi klientami na multimetry i mierniki cęgowe.

Edward Wróblewski

kierownik centrum obsługi klienta i informacji technicznej w ELFA Elektronika

  • Które branże w kraju są największymi odbiorcami multimetrów?

Multimetry są podstawowym narzędziem pracy dla szeroko rozumianej kadry elektroników, elektryków oraz energetyków. Ludzie ci zajmują się zarówno konstruowaniem, jak i serwisem urządzeń elektrycznych. W naszym kraju ręczne przyrządy pomiarowe znajdują odbiorców w branży energetyki zawodowej, w wojskowych i cywilnych biurach konstrukcyjnych, na uczelniach technicznych. Również dla szeregu firm zajmujących się serwisem i naprawą urządzeń elektrycznych multimetr jest podstawowym narzędziem pracy. Oczywiście każdy praktykujący inżynier elektryk musi mieć odpowiedni dla siebie multimetr.

  • Jakie są najważniejsze cechy multimetrów od strony technicznej?

Nawet średniej klasy multimetry zapewniają obecnie wszystkie standardowe funkcje przewidziane dla tego typu przyrządu. Od strony technicznej oczekuje się: bezpiecznych i prostych w obsłudze funkcji, jak najlepszej dokładności i rozdzielczości pomiarów przedstawionych na dużym, czytelnym wyświetlaczu oraz wytrzymałej, kompaktowej konstrukcji zapewniającej bezpieczeństwo pomiarów, najlepiej potwierdzone przez niezależne laboratoria.

  • Czego oczekują klienci?

Obserwujemy zmianę oczekiwań klientów. Już nie najniższa cena jest najważniejsza, lecz dobra cena za dobry, bezpieczny i nowoczesny przyrząd uniwersalny. Coraz więcej klientów pyta o przyrządy konkretnego producenta, doceniając ich jakość i niezawodność oraz dostępność serwisu i możliwość przetestowania przed zakupem.

Podobnie jak w poprzednim wykresie, tutaj również poszczególne kategorie rozłożyły się w miarę równomiernie, ale najwięcej wskazań padło na przemysł i serwisy. Innymi słowy, najważniejsze są zastosowania profesjonalne związane z produkcją i utrzymaniem ruchu. Multimetry okazały się też jednym z nielicznych produktów, w których znaczącym odbiorcą są hobbyści.

Wiele branż i grup klientów z pewnością stabilizuje nieco wahania sprzedaży multimetrów, ale z drugiej strony zmusza dystrybutorów do aktywności promocyjnej na wielu rynkach. Z pewnością jest to spory wysiłek obciążający budżety reklamowe i marketingowe. Uzupełnieniem wykresu jest kolejne zestawienie z rysunku 9, ilustrujące znaczenie poszczególnych kryteriów oferty handlowej w zakresie multimetrów.

Na pierwszym miejscu, z imponującym wynikiem aż 93% głosów, znalazły się parametry techniczne i funkcjonalność przyrządu, które wyprzedziły nawet cenę. Ogólnie wykres ten ma dość symetryczny charakter, w którym daje się wyróżnić grupę kryteriów o dużym znaczeniu (parametry, cena, jakość), o znaczeniu mniej więcej neutralnym (marka producenta) i te mało istotne (wsparcie techniczne, termin dostawy). Słabe znaczenie marki jest też sygnałem, że rynek popularnej aparatury pomiarowej jest znacznie bardziej otwarty niż inne segmenty, na nowy biznes.

Dostawcy multimetrów – przegląd firm

Tabela 4. Plan raportów „Elektronika” na najbliższe miesiące

Działających na terenie Polski dostawców multimetrów można podzielić na wiele rozłącznych grup o wspólnym stopniu zaangażowania w omawianej tematyce aparatury pomiarowej i profilu rynkowym. Największe znaczenie w branży mają z pewnością firmy dystrybucyjne specjalizujące się w dostawach aparatury pomiarowej dla elektroniki.

Zaliczyć można do nich na przykład Biall (dostawcę mierników Kyoritsu, Brymen, CHY, CIE) oraz NDN i Labimed (Hioki). Drugą grupę o podobnym profilu, ale skupiającą się na dostawach przyrządów o charakterze profesjonalnym, głównie multimetrów 6,5-cyfrowych, tworzą przedsiębiorstwa takie, jak AMT (Agilent Technologies) i Helmar (Keithley Instruments).

Trzeci obszar aktywności należy do firm dystrybucyjnych zajmujących się importem szerokiego asortymentu produktów elektronicznych, także elektroniki konsumenckiej. Są to m.in. Lechpol (dystrybutor Uni-Trend) i opolski Atel (Mastech, V&A). Czwartą grupę tworzą firmy, dla których głównym obszarem aktywności jest rynek przemysłowy, energetyka i automatyka. Ich zasadnicza oferta skupia się na wymienionych sektorach, niemniej multimetry i mierniki cęgowe są tu cennym uzupełnieniem.

Przedsiębiorstwa z tej grupy to Merserwis (Sinometer, Cem) oraz poznański Merazet (Fluke, Amprobe, Good Will Instek, Uni-T, Antel, Wens). Multimetry i przyrządy cęgowe sprzedają oczywiście dystrybutorzy katalogowi tacy, jak TME (partner m.in. Axiomet, Fluke, Extech), Farnell (Agilent, Amprobe, Fluke, Metrawatt, Meterman, Metrix, Tenma), ELFA (Fluke, Appa, Agilent) oraz Micros i SOS Electronic. Omawiana aparatura uzupełnia także oferty handlowe firm związanych z dostawami podzespołów i materiałów dla przemysłu i produkcji, takich jak Eltron (Fluke), Dacpol (Fluke, Chauvin Arnoux, Metrix), Astat (Gossen Metrawatt, Elbro, Brymen). Do grupy tej zaliczyć można także Semicon (Fluke, Amprobe) i Introl.

Zestawienie w tabelach

Przegląd ofert dostawców multimetrów i mierników cęgowych dla firm, które nadesłały do redakcji wypełnione ankiety, pokazany został w tabelach 1 i 2. Ich uzupełnieniem jest tabela 3 zawierająca dane teleadresowe do firm biorących udział w tym zestawieniu. Większość przeglądów ofert handlowych, jakie publikujemy w „Elektroniku” w ramach raportu techniczno-rynkowego, miała charakter ogólny, a tabele zawierały szereg pytań określających, co firma dostarcza i definiowały, w jakim zakresie parametrów mieszczą się oferowane przez nią produkty.

Taki ogólny podział nie mógł być zastosowany przy omawianej tematyce, gdyż jest to zbyt szeroka dziedzina, aby takie zestawienie było efektywne. Skoro oferty większych dostawców multimetrów obejmują ponad 100 typów przyrządów pomiarowych o różnej specyfice i przeznaczeniu, oznacza to, że znakomita większość pól w przeglądzie ogólnym zostałaby zaznaczona, czyli innymi słowy, wszyscy sprzedawaliby wszystko.

Dlatego tym razem przegląd rynku multimetrów i mierników cęgowych z tabel 1–2 skupia się na pokazaniu konkretnych mierników, które firmy uznały za znaczące lub wyróżniające się na rynku. Nie zawsze są to modele o najlepszych parametrach, te najbardziej wyszukane, tylko raczej charakterystyczne dla danego dystrybutora lub producenta.

Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby podanym danym towarzyszyły jeszcze ceny, niemniej uzyskanie od wszystkich tej podstawowej danej nie zawsze jest możliwe. Firmy niechętnie podają te dane do takich opracowań, argumentując, że zmieniają się one na tyle często, że szybko prowadzą do błędnych wniosków. Na koniec warto przypomnieć, że opracowanie dotyczące multimetrów pojawia się na łamach „Elektronika” już po raz trzeci. Wcześniejsze edycje publikowaliśmy w numerach „Elektronika” 01/2002 i 03/2006. Archiwalne teksty znaleźć można na naszym portalu www.ElektronikaB2B.pl.

Robert Magdziak