Struktura rynku

Charakterystyczną cechą złączy jest bardzo duża liczba produktów dostępnych na rynku, wykonań mechanicznych, rozwiązań konstrukcyjnych styków i obudów, a także to, że tylko niewielka ...

Czytaj dalej |

Koniunktura w ostatnim okresie

Spośród wielu różnych komponentów elektronicznych złącza z dość dobrym przybliżeniem mogą być uważane za wskaźnik wyprzedzający koniunkturę na rynku. To samo dotyczy obudów. ...

Czytaj dalej |

Rola rynkowa wiązek

W ciągu ostatnich pięciu lat Polska stała się europejskim liderem w zakresie produkcji wiązek kablowych, co w dużej mierze wynika z tego, że ich wytwarzanie opiera się w pewnej części ...

Czytaj dalej |

Zmiany w technologii

Mimo wielkich trudności technologicznych i problemów konstrukcyjnych coraz liczniej pojawiają się na rynku złącza o coraz mniejszych wymiarach zewnętrznych. Proces zmian wymusza w coraz ...

Czytaj dalej |

GSM z GPS

W raporcie zajmujemy się produktami, za pomocą których jest realizowana łączność bezprzewodowa w systemach M2M, niemniej trzeba pamiętać, że wiele aplikacji wykorzystujących ...

Czytaj dalej |

Czynniki kształtujące rynek

Pojawienie się w sprzedaży tanich modułów produkcji dalekowschodniej w czasie ostatnich kilku lat wywołało ogólny spadek cen tych produktów i zwiększyło dostępność łączności bezprzewodowej ...

Czytaj dalej |