Raporty

GSM z GPS

W raporcie zajmujemy się produktami, za pomocą których jest realizowana łączność bezprzewodowa w systemach M2M, niemniej trzeba pamiętać, że wiele aplikacji wykorzystujących ...

Czytaj dalej |

Czynniki kształtujące rynek

Pojawienie się w sprzedaży tanich modułów produkcji dalekowschodniej w czasie ostatnich kilku lat wywołało ogólny spadek cen tych produktów i zwiększyło dostępność łączności bezprzewodowej ...

Czytaj dalej |

Elementy do zastosowań impulsowych

Dopasowując się do rynkowych zmian, spora część producentów transformatorów sieciowych rozszerza stopniowo swoje oferty o produkcję elementów do zastosowań impulsowych. Proces ten wydaje ...

Czytaj dalej |

Trendy w zakresie technologii

Na rynku transformatorów ścierają się dwa trendy o charakterze ekonomicznym i technologicznym. Pierwszy z nich dotyczy rosnącej roli zasilaczy impulsowych w systemach zasilania i faktu, ...

Czytaj dalej |