wersja mobilna
Online: 522 Poniedziałek, 2017.11.20

Galeria produktów

Rynek elektroniki w Polsce – kompendium informacji branżowej.

Skąd czerpać informacje na temat zjawisk, trendów, koniunktury i warunków biznesowych w branży elektroniki? W jaki sposób poznawać dostawców, jak oceniać ich pozycję rynkową oraz zaangażowanie w danej tematyce? W warunkach krajowych nie są to łatwe zadania, bo brakuje niezależnych i obiektywnych opracowań ujmujących w sposób syntetyczny takie zagadnienia.

Dlatego poniżej przestawiamy szereg opracowań analitycznych poświęconych poszczególnym sektorom rynku elektronicznego w Polsce, w których opisujemy wszystkie ważne zjawiska charakterystyczne dla biznesu, prezentujemy dostawców a także w sposób analityczny oceniamy potencjał biznesowy branży. Opracowania te powstały na bazie badań ankietowych przeprowadzonych przez redakcję wśród krajowych firm elektronicznych w ramach przygotowywania Informatora Rynku Elektroniki. Zapraszamy do lektury.
Sprzęt i aparatura dla szkół i uczelni technicznych sektor coraz bardziej istotny dla dostawców
Wzrost zainteresowania nauką i studiami technicznymi, jaki widoczny jest od kilku lat, to pochodna zmian w gospodarce i na rynku pracy, bo w tym obszarze najłatwiej dzisiaj znaleźć zatrudnienie. Dodatkowo nadciąga niż demograficzny, co zmusza placówki naukowe do inwestycji w jakość procesu kształcenia oraz własną pozycję w stosunku do innych ośrodków, gdyż o kandydatów już konkuruje się dobrą kompleksową ofertą. Przeniesienie środka ciężkości w nauczaniu na nauki techniczne sprzyja inwestycjom, bo politechniki i średnie szkoły zawodowe tym właśnie odróżniają się od reszty placówek, że potrzebne są w nich nie tylko kreda i tablica, ale cała masa sprzętu, nierzadko bardzo drogiego. Rozwój i modernizacja pracowni na uczelniach i w szkołach technicznych jest zatem naturalnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi rynku, a bazą dla tego procesu jest poprawiająca się pozycja finansowa placówek naukowych, bezsprzecznie lepsza niż kiedyś.
Komputery przemysłowe - coraz większy wybór zapewnia dobre perspektywy rozwoju
Komputery przemysłowe od lat stanowią jedne z kluczowych elementów systemów akwizycji danych, pomiarowych, układów sterowania urządzeniami i kontroli procesów, a także różnorodnych systemów wyświetlania informacji. Dotyczy to nie tylko branży przemysłowej, ale też transportu, energetyki, medycyny i innych zastosowań półprofesjonalnych np. związanych z reklamą audiowizualną. Dzisiaj na rynku komputerów przemysłowych ma miejsce kolejna rewolucja, którą przynoszą Industry 4.0 oraz Internet of Things. Dzięki nim, jak można sądzić, branża komputerów przemysłowych i systemów wbudowanych zyskuje nową siłę napędową, a dostawcy nowe perspektywy rozwoju.
Obudowy dla przemysłu i urządzeń elektronicznych - to kluczowe komponenty do każdej aplikacji przemysłowej
Obudowy to pozornie nieskomplikowane elementy składowe większości systemów współczesnej techniki. Ich rola, podobnie jak wygląd zewnętrzny, jest również od wielu lat dosyć niezmienna. Jednak to one właśnie warunkują poprawne działanie zainstalowanych w nich układów i urządzeń, wpływając na żywotność i niezawodność całych maszyn i instalacji. Pomimo dużego wzajemnego podobieństwa, obudowy to dosyć zróżnicowana grupa wyrobów pod względem wielkości, stosowanych materiałów, przeznaczenia i wielu innych cech. Tym, co je natomiast łączy, jest profesjonalny lub półprofesjonalny charakter aplikacji i wynikające z niego wymogi co do odporności środowiskowej oraz mechanicznej, żywotności, możliwości łatwego montażu wewnętrznych systemów czy modułowego zestawiania w większe instalacje.
Komunikacja sieciowa w przemyśle - Ethernet i komunikacja bezprzewodowa zapewniają szybki rozwój
Przemysł to branża, która korzysta z bardzo różnych standardów komunikacyjnych, bo trudno o coś uniwersalnego, co zaspokoiłoby potrzeby wszystkich. Wymagania stawiane infrastrukturze sieciowej na każdym z poziomów organizacji przedsiębiorstwa są inne. W przypadku transmisji między maszynami takimi są szybkość i niezawodność, zaś w przypadku zarządzania pracą systemów - łatwość przesyłania danych do wielu odbiorców i bezpieczeństwo komunikacji. Nawet Ethernet przemysłowy, który dzięki producentom automatyki spopularyzował się i pozwolił na komunikację w czasie rzeczywistym, również jest tylko jedną z opcji.
Systemy pomiarowe główne narzędzie kontroli jakości w przemyśle
Systemy pomiarowe tworzą konkurencyjny, pełny nowości sektor aparatury i modułów kontrolno-sterujących, łącząc kilkadziesiąt firm zajmujących się budową kompleksowych nowoczesnych systemów monitoringu i pomiarów. Wraz ze zwiększającym się asortymentem modułów pomiarowo-kontrolnych, rosnącą liczbą producentów i dostawców tych urządzeń, rośnie także zapotrzebowanie na usługi integratorskie związane z projektowaniem systemów, wdrożeniem, przeprowadzeniem pomiarów oraz napisaniem oprogramowania. Firmy potrafiące wybrać z szerokiego dostępnego asortymentu potrzebne elementy i spiąć je w całość mają kolosalne znaczenie dla tempa rozwoju tego rynku, gdyż celem wdrożeń systemów pomiarowych często są przewidywane oszczędności np. zużycia energii elektrycznej, poprawa jakości produkcji, a integratorzy dostarczają rynkowi dowodów, że za tymi obietnicami kryją się konkretne pieniądze.
Urządzenia do znakowania i oznaczania niezbędne nie tylko w przemyśle
Rosnący popyt na sprzęt do drukowania i znakowania w znacznej mierze wynika z konieczności oznaczania towarów w obrocie handlowym. Wymóg ten wynika z wielu uwarunkowań, ale często są to wymagania prawne związane z istniejącymi regulacjami w ramach UE, gdzie istnieje obowiązek nanoszenia daty przydatności do spożycia dla żywności lub drukowania paragonów przy sprzedaży. Wraz z globalizacją handlu i otwarciem się naszego rynku na skalę międzynarodową, oznaczanie i etykietowanie staje się też przymusem wynikającym z konieczności zapewnienia sprawnej logistyki i obsługi posprzedażnej dla wielu towarów różniących się drobnymi szczegółami. Znakowanie produktów to też konsekwencje wzrostu nacisku na jakość i estetykę.
Laboratoria badania urządzeń elektronicznych są wsparciem merytorycznym i formalnym w procesie tworzenia wyrobu
Pojęcie kompatybilności elektromagnetycznej staje się dzisiaj terminem determinującym interoperacyjność sprzętu elektronicznego oraz zagadnieniem, któremu poświęca się wiele czasu w trakcie projektowania. Nic więc dziwnego, że jest to tematyka interesująca wszystkie firmy elektroniczne, zawsze aktualna, w której wiele się zmienia. To dlatego, że bez względu na branżę i sektor techniki w naszym otoczeniu jest coraz więcej urządzeń elektronicznych, a wymagania dotyczące jakości i pewności ich działania oraz możliwości bezkonfliktowego współistnienia z innym sprzętem stają się coraz bardziej istotne. Dzisiaj każda firma produkcyjna musi umieć zmierzyć się z kompatybilnością. Im większa skala działania oraz im bardziej profesjonalny i złożony jest charakter jej działalności, tym waga tych zagadnień staje się coraz większa. Dlatego problem wyboru najlepszego laboratorium będzie zapewne zawsze aktualny.
Urządzenia technologiczne do produkcji elektroniki pozwalają na rozwój technologii i jakości
Nowe inwestycje w zakresie technologii produkcji urządzeń elektronicznych zwykle wiążą się ze wzrostem znaczenia jakości. Firmy skupione w naszej branży inwestują posiadane kapitały i poświęcają dużo wysiłku do rozwoju posiadanej technologii produkcji w stronę jej większego zaawansowania, powtarzalności, dokładności i precyzji, a także do minimalizacji braków i problemów technicznych powstających przy produkcji. Trend ten wyraźnie widać w stale rosnących wymaganiach technicznych odbiorców zagranicznych i krajowych, rosnącej liczbie firm na rynku, które stawiają na zaawansowane technologie oraz w strukturze sprzedaży krajowych dostawców sprzętu do produkcji. To zapotrzebowanie obsługuje w kraju kilkanaście firm dystrybucyjnych i kilku producentów w znakomitej większości o ugruntowanej latami pozycji, którzy razem tworzą dojrzałą i kompetentną branżę zapewniającą produkty najlepszych marek i usługi wysokiej jakości.
Obwody drukowane kluczowe, niezbędne i atrakcyjne dla biznesu
Bezsprzecznie płytkę drukowaną można traktować jako kluczowy element niezbędny w konstrukcji każdego urządzenia elektronicznego, który potrzebny jest w takim samym stopniu, jak półprzewodniki i inne podzespoły elektroniczne. W wielu aplikacjach obwody drukowane determinują funkcjonalność urządzenia i wpływają na możliwość osiągnięcia wielu ważnych parametrów technicznych. Ich rola jest zatem duża, a dodatkowo w miarę upływu lat liczba realizowanych zadań zwiększa się o rozpraszanie ciepła, ochronę elektromagnetyczną, wsparcie dla konstrukcji mechanicznej i podobne zagadnienia. Krajowy rynek obwodów drukowanych to w ostatnich latach biznes niełatwy w prowadzeniu, niekoniecznie pozwalający dobrze zarobić i zmuszający do nieustannego wysiłku w kierunku rozwoju technologii i oferty handlowej. Jest to też obszar rynku, w którym mamy w kraju znaczący potencjał produkcyjny.

Najlepsi w branży