wersja mobilna
Online: 522 Poniedziałek, 2017.11.20

Galeria produktów

Rynek elektroniki w Polsce – kompendium informacji branżowej.

Skąd czerpać informacje na temat zjawisk, trendów, koniunktury i warunków biznesowych w branży elektroniki? W jaki sposób poznawać dostawców, jak oceniać ich pozycję rynkową oraz zaangażowanie w danej tematyce? W warunkach krajowych nie są to łatwe zadania, bo brakuje niezależnych i obiektywnych opracowań ujmujących w sposób syntetyczny takie zagadnienia.

Dlatego poniżej przestawiamy szereg opracowań analitycznych poświęconych poszczególnym sektorom rynku elektronicznego w Polsce, w których opisujemy wszystkie ważne zjawiska charakterystyczne dla biznesu, prezentujemy dostawców a także w sposób analityczny oceniamy potencjał biznesowy branży. Opracowania te powstały na bazie badań ankietowych przeprowadzonych przez redakcję wśród krajowych firm elektronicznych w ramach przygotowywania Informatora Rynku Elektroniki. Zapraszamy do lektury.
Urządzenia do znakowania i oznaczania niezbędne nie tylko w przemyśle
Rosnący popyt na sprzęt do drukowania i znakowania w znacznej mierze wynika z konieczności oznaczania towarów w obrocie handlowym. Wymóg ten wynika z wielu uwarunkowań, ale często są to wymagania prawne związane z istniejącymi regulacjami w ramach UE, gdzie istnieje obowiązek nanoszenia daty przydatności do spożycia dla żywności lub drukowania paragonów przy sprzedaży. Wraz z globalizacją handlu i otwarciem się naszego rynku na skalę międzynarodową, oznaczanie i etykietowanie staje się też przymusem wynikającym z konieczności zapewnienia sprawnej logistyki i obsługi posprzedażnej dla wielu towarów różniących się drobnymi szczegółami. Znakowanie produktów to też konsekwencje wzrostu nacisku na jakość i estetykę.
Laboratoria badania urządzeń elektronicznych są wsparciem merytorycznym i formalnym w procesie tworzenia wyrobu
Pojęcie kompatybilności elektromagnetycznej staje się dzisiaj terminem determinującym interoperacyjność sprzętu elektronicznego oraz zagadnieniem, któremu poświęca się wiele czasu w trakcie projektowania. Nic więc dziwnego, że jest to tematyka interesująca wszystkie firmy elektroniczne, zawsze aktualna, w której wiele się zmienia. To dlatego, że bez względu na branżę i sektor techniki w naszym otoczeniu jest coraz więcej urządzeń elektronicznych, a wymagania dotyczące jakości i pewności ich działania oraz możliwości bezkonfliktowego współistnienia z innym sprzętem stają się coraz bardziej istotne. Dzisiaj każda firma produkcyjna musi umieć zmierzyć się z kompatybilnością. Im większa skala działania oraz im bardziej profesjonalny i złożony jest charakter jej działalności, tym waga tych zagadnień staje się coraz większa. Dlatego problem wyboru najlepszego laboratorium będzie zapewne zawsze aktualny.
Urządzenia technologiczne do produkcji elektroniki pozwalają na rozwój technologii i jakości
Nowe inwestycje w zakresie technologii produkcji urządzeń elektronicznych zwykle wiążą się ze wzrostem znaczenia jakości. Firmy skupione w naszej branży inwestują posiadane kapitały i poświęcają dużo wysiłku do rozwoju posiadanej technologii produkcji w stronę jej większego zaawansowania, powtarzalności, dokładności i precyzji, a także do minimalizacji braków i problemów technicznych powstających przy produkcji. Trend ten wyraźnie widać w stale rosnących wymaganiach technicznych odbiorców zagranicznych i krajowych, rosnącej liczbie firm na rynku, które stawiają na zaawansowane technologie oraz w strukturze sprzedaży krajowych dostawców sprzętu do produkcji. To zapotrzebowanie obsługuje w kraju kilkanaście firm dystrybucyjnych i kilku producentów w znakomitej większości o ugruntowanej latami pozycji, którzy razem tworzą dojrzałą i kompetentną branżę zapewniającą produkty najlepszych marek i usługi wysokiej jakości.
Obwody drukowane kluczowe, niezbędne i atrakcyjne dla biznesu
Bezsprzecznie płytkę drukowaną można traktować jako kluczowy element niezbędny w konstrukcji każdego urządzenia elektronicznego, który potrzebny jest w takim samym stopniu, jak półprzewodniki i inne podzespoły elektroniczne. W wielu aplikacjach obwody drukowane determinują funkcjonalność urządzenia i wpływają na możliwość osiągnięcia wielu ważnych parametrów technicznych. Ich rola jest zatem duża, a dodatkowo w miarę upływu lat liczba realizowanych zadań zwiększa się o rozpraszanie ciepła, ochronę elektromagnetyczną, wsparcie dla konstrukcji mechanicznej i podobne zagadnienia. Krajowy rynek obwodów drukowanych to w ostatnich latach biznes niełatwy w prowadzeniu, niekoniecznie pozwalający dobrze zarobić i zmuszający do nieustannego wysiłku w kierunku rozwoju technologii i oferty handlowej. Jest to też obszar rynku, w którym mamy w kraju znaczący potencjał produkcyjny.
czwartek, 04 lutego 2016 13:49
Kontraktowa produkcja elektroniki
Produkcja elektroniki na zlecenie to usługi, w których Polska od wielu lat odgrywa rolę korzystnej alternatywy dla podwykonawców dalekowschodnich. Decyduje o tym wykwalifikowana kadra inżynierska, wysoka jakość technologii, bliskość geograficzna, niższa niż w krajach zachodnich cena, a także łatwiejsze egzekwowanie własności patentowej. Zapotrzebowanie na usługi kontraktowej produkcji elektroniki to wynik zmian koncepcyjnych w podejściu do tworzenia sprzętu elektronicznego, efekt powstawania coraz liczniejszych małych innowacyjnych firm, biur projektowych, a także skutek potrzeb przedsiębiorstw, dla których rdzeń biznesu leży poza elektroniką. Z kolei dla firm świadczących usługi EMS koncentracja wyłącznie na produkcji pozwala bezpiecznie inwestować w technologię i skupić się na rozwoju usług kompleksowych, projektowych, montażowych, mechanicznych i posprzedażnych.
Komponenty automatyki przemysłowej - są cennym dodatkiem dla dystrybutorów podzespołów elektronicznych
Szybki rozwój gospodarki w ostatniej dekadzie w połączeniu z jej wcześniejszym zacofaniem technologicznym wynikającym wieloletniej polityki gospodarki planowej powoduje, że zapotrzebowanie na produkty i systemy automatyki przemysłowej jest duże. Inwestycje w automatykę są postrzegane przez wiele firm produkcyjnych jako jedna z najważniejszych metod walki konkurencyjnej na rynku i czynników sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstwa. Firmy nie szczędzą pieniędzy na modernizacje swoich linii produkcyjnych, co powoduje, że rynek automatyki przemysłowej w Polsce charakteryzuje się całkiem niezłą kondycją. Dobry klimat na rynku stara się wykorzystać wiele firm, które uzupełniają swoje oferty o produkty związane z automatyką, przemysłem lub utrzymaniem ruchu. Takie działania są szczególne zauważalne wśród firm elektronicznych, dla których rozszerzenie zainteresowań o automatykę jest nie tylko naturalne, ale i nietrudne.
Aparatura pomiarowa - zawsze w centrum uwagi inżynierów i dostawców
Aparatura pomiarowa to zmysły inżyniera elektronika i jedno z podstawowych oraz najważniejszych narzędzi pracy. Trudno wyobrazić sobie bez przyrządów pomiarowych prace badawczo-rozwojowe, kontrolę i walidację produkcji, prowadzenie serwisu i działalność wielu innych obszarów składających się na współczesną elektronikę. Stąd zainteresowanie inżynierów aparaturą zawsze było, jest i będzie duże. Dużemu zainteresowaniu klientów odpowiada na rynku bogactwo asortymentu, duża liczba dostępnych typów przyrządów, marek producentów, wykonań oraz koncepcji metrologicznych. Na świecie istnieją setki producentów, którzy ze sobą silnie konkurują i coraz częściej specjalizują się w stosunkowo wąskich tematach.
Usługi projektowe i badawcze. Rosnące wymagania prawne i outsourcing gwarantem rozwoju
Biura inżynierskie zajmujące się projektowaniem urządzeń elektronicznych i laboratoria badawcze, które kontrolują spełnianie norm w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa użytkowania, to placówki wspomagające rozwój kooperacji i zewnętrznych usług dla producentów elektroniki. Coraz więcej firm OEM jest zainteresowanych współpracą z takimi zewnętrznymi zespołami projektowymi po to, aby obniżyć koszty działalności, przyśpieszyć realizacje projektów oraz skorzystać z wiedzy i doświadczenia partnera zewnętrznego. Projektowanie wymaga posiadania aparatury pomiarowej, oprogramowania EDA i narzędzi deweloperskich. Konieczne są zestawy startowe, kompilatory, a nawet specjalizowane narzędzia do napraw i testowania pakietów, bez których trudno przygotowywać prototypy.
środa, 18 lutego 2015 10:46
Podzespoły elektroniczne
Podzespoły elektroniczne to najważniejsze źródło innowacji w elektronice i narzędzie dla konstruktorów, których sprzedaż uznawana jest za najbardziej atrakcyjną część zaopatrzenia produkcji elektronicznej. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć przemysłu półprzewodnikowego czy użycie zaawansowanych podzespołów pasywnych jest dzisiaj celem każdego konstruktora i większości firm produkcyjnych. Stąd zainteresowanie podzespołami zawsze będzie w centrum uwagi inżynierów. Tematyka ta łączy w Polsce około 100 firm o różnej wielkości i profilu, które razem tworzą dosyć skomplikowany łańcuch dostaw, konkurujący ze sobą ofertą, operatywnością, dobrą znajomością rynku i elastycznością biznesową oraz bliską współpracą z klientem. W porównaniu z dojrzałymi rynkami europejskimi struktura łańcucha dostaw w naszym kraju jest znacznie bardziej różnorodna i zawiera więcej małych firm. Jest to zapewne odbicie relacji panującej w branży, która też nie jest zdominowane przez wielkie koncerny. Na kolejnych stronach przedstawiamy pięć opracowań przybliżających zjawiska i trendy w wybranych, szybko rozwijających się sektorach rynku podzespołów elektronicznych. Mamy nadzieję, że lektura przybliży nieco specyfikę i zależności panujące w łańcuchu dystrybucji.

Najlepsi w branży