Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej 

| Targi krajowe

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej, które odbędą się 23-24 października 2019 r. w Sosnowcu – na terenie Expo Silesia – zapewnią możliwość wymiany poglądów na temat nowoczesnych technologii, nowości produktowych oraz rozwiązań technicznych w branży oświetleniowej i elektrotechnicznej. Patronat nad wydarzeniami objęły cenione instytucje w branży oraz specjalistyczne media. Wśród imprez towarzyszących znajduje się konferencja „Jakość i bezpieczeństwo sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych”. Jej organizatorami są: Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. F. Stauba w Katowicach, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC, Expo Silesia. Ponadto podczas targów zaplanowano konferencję Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP i Biura Badawczego ds. Jakości BBJ SEP, a także szkolenia, prezentacje i warsztaty. Skrócony zakres tematyczny wydarzenia obejmuje m.in.: oświetlenie przemysłowe i zewnętrzne; specjalistyczne oświetlenie LED; oświetlenie drogowe, parkowe, obiektów sportowych; oprawy oświetleniowe przeznaczone dla różnych segmentów przemysłu; przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe; oświetlenie awaryjne; oświetlenie architektoniczne; oświetlenie miejsc pracy; źródła światła; automatykę budynkową; systemy sterujące, pomiarowe; układy zasilania; sprzęt elektryczny; kable i przewody, izolacje, złącza, oznaczniki, przepusty; urządzenia łączeniowe i rozłączeniowe; pomiary elektryczne. Do udziału w targach zaproszeni są m.in.: kadra zarządzająca zakładami przemysłowymi, halami, magazynami i centrami logistycznymi, służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, przedstawiciele firm energetycznych, inżynierowie elektrycy, inżynierowie budownictwa, inspektorzy nadzoru, instalatorzy, inwestorzy, architekci, projektanci, wykonawcy oraz przedstawiciele hurtowni elektrycznych, branży automotive i władz samorządowych. Kontakt dla wystawców: Małgorzata Mazur – menedżer projektu, tel. +48 510 031 476,e-mail: malgorzata.mazur@exposilesia.pl, lumenexpo@exposilesia.pl.

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej