wersja mobilna
Online: 483 Wtorek, 2017.09.26

Biznes

Jest nadzieja na wzrost innowacyjności w Polsce

wtorek, 11 kwietnia 2017 12:51

Innowacje należą do kluczowych czynników rozwoju gospodarczego i wzrostu atrakcyjności danego kraju z punktu widzenia inwestorów. Sprzyjają także budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Niestety, dotychczas innowacyjność polskich firm na tle przedsiębiorstw europejskich jest słaba.

W latach 2012-2014 odsetek firm aktywnych we wdrażaniu innowacji wynosił w kraju 18,6% i był niższy niż niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej z wyjątkiem Rumunii. Z uwagi na to, wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową znalazło się wśród priorytetów rządu. Z samego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie 2007-2013 do rodzimego sektora małych i średnich przedsiębiorstw trafiło z unijnych funduszy 5 mld euro.

Niestety mimo dużych dotacji na innowacje ich oddziaływanie na gospodarkę jest mało widoczne. Wskaźnik poziomu innowacyjności w Polsce od lat utrzymuje się na poziomie 0,29 - maksymalnie może wynosić 1. Plasuje to nasz kraj w końcówce rankingu innowacyjnych gospodarek UE.

Sytuacja zaczyna się jednak poprawiać. Świadczy o tym fakt, że w 2016 r. wskaźnik łącznych wydatków na prace badawczo-rozwojowe po raz pierwszy w historii sięgnął 1% PKB, a w działalność B+R firmy zainwestowały ponad 8,4 mld zł - o 2 mld więcej, licząc rok do roku. Daje to nadzieję na poprawę pozycji Polski w rankingach.

 

World News 24h

wtorek, 26 września 2017 14:01

Cypress Semiconductor Corp. announced a new combo solution that delivers ultra-low power Wi-Fi and Bluetooth connectivity to extend battery life for wearables, smart home products and portable audio applications. The new Cypress CYW43012 solution prolongs battery life by leveraging 28nm process technology to cut power consumption up to 70 percent in receive mode and up to 80 percent in sleep mode when compared to current solutions. The solution is IEEE 802.11a/b/g/n-compliant and 802.11ac-Friendly, meaning it is interoperable with 802.11ac access points using standard modes. This enables it to offer higher throughput and better energy efficiency, along with the enhanced security and coverage of 802.11ac Wi-Fi networks.

więcej na: www.cypress.com