wersja mobilna
Online: 579 Środa, 2017.10.18

Biznes

Jak powstał przemysł elektroniczny w Polsce?

czwartek, 12 października 2017 11:08

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji umożliwia nabycie publikacji zatytułowanej "Zarys historii elektroniki w Polsce", zainicjowanej przez osoby, które tworzyły podwaliny nowoczesnego przemysłu elektronicznego w naszym kraju. Książka stanowi przypomnienie i utrwalenie dorobku i osiągnięć zakładów produkcyjnych polskiego przemysłu elektronicznego oraz jego bazy naukowo-badawczej i rozwojowej. Opracowanie obejmuje historię elektroniki w Polsce w XX i XXI wieku.

W książce zebrano najważniejsze informacje o polskiej elektronice - dziedzinie, która była i jest motorem napędowym praktycznie wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Pod pojęciem elektroniki rozumiana jest przede wszystkim technologia elektronowa (materiały i podzespoły dla elektroniki), a także jej zastosowania w sprzęcie powszechnego użytku oraz
w sprzęcie profesjonalnym.

Zastosowania elektroniki w informatyce, telekomunikacji, elektronice medycznej, automatyce, robotyce i miernictwie elektronicznym, energoelektronice oraz w pozostałych dziedzinach ludzkiej działalności zostały podane jedynie skrótowo. Opisany też został rozwój elektroniki na wybranych wyższych uczelniach.

Praca ma charakter faktograficzno-historyczny. Oparta jest w przeważającej części na dostępnej dokumentacji źródłowej oraz na informacjach lub wspomnieniach osób blisko związanych z prezentowaną tematyką. Poszczególne rozdziały obejmują odrębne okresy historyczne, opisując uwarunkowania zewnętrzne, układ organizacyjny, bazę naukowo-badawczą, zakłady produkcyjne oraz jednostki wspomagające (biura projektowe, jednostki handlowe i serwisowe), zgrupowane głównie w dawnym Zjednoczeniu Przemysłu Elektronicznego UNITRA i jego późniejszych sukcesorach.

Znacznie szerzej i dokładniej w opracowaniu jest omówiony okres od 1970 do 1989 roku, w którym polska elektronika rozwijała się najbardziej dynamicznie i miała największy wpływ na rozwój innych branż i przemysłów polskiej gospodarki. Książka zawiera biogramy i notki biograficzne osób zasłużonych dla rozwoju elektroniki oraz wspomnienia i punkty widzenia na tę dziedzinę.

Tego typu publikacja ukazuje się po raz pierwszy - dotychczas nie podjęto próby opisania tego tematu mimo tego, iż rozwój polskiej elektroniki miał niezaprzeczalny i fundamentalny w skali kraju wpływ na rozwój całej gospodarki i życia społecznego.

Publikacja "Zarys historii elektroniki w Polsce" ma format książki B-5 o objętości bez mała 400 stron. Jest ona do nabycia u wydawcy aż do wyczerpania nakładu.

Więcej informacji oraz druki zamówień można znaleźć na stronie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, a także u wydawcy - e-mail: majax.pi@wp.pl, tel. 698136571.

źródło: KIGEiT, MAJAX

 

World News 24h

środa, 18 października 2017 10:06

Samsung Display is striving for OLED panel orders from China-based mobile device vendors, but will be facing competition from its China-based rivals such as BOE Technology and Tianma Micro-electronics, according to industry sources. Samsung's OLED panels are already being used for its own-brand smartphones, as well as Apple's iPhone X. The Korea-based vendor is vying aggressively for OLED panel orders from China-based smartphone brands, but is aware of the potential customers' preference for China-made panels, the sources indicated. LG Display is another competitor of Samsung in the OLED panel field, but Samsung regards its China-based rivals as a major threat when it comes to orders from China, the sources noted.

więcej na: www.digitimes.com