Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO

| Targi krajowe

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO

Termin: 6-9 Września 2010
Miejsce: Kielce
Informacje dodatkowe:

Kieleckie targi obronne urosły do rangi najważniejszej imprezy tego rodzaju w Europie Centralnej, są trzecią pod względem wielkości na Starym Kontynencie. Co roku na MSPO prezentowane są nie tylko najnowsze osiągnięcia w branży obronnej, ale także rozwiązania oraz systemy logistyczne i ochrony służące bezpieczeństwu, jak również ratownictwu.

Więcej informacji: www.targikielce.pl