wersja mobilna
Online: 692 Piątek, 2017.11.24

Galeria produktów

Rynek elektroniki w Polsce – kompendium informacji branżowej.

Skąd czerpać informacje na temat zjawisk, trendów, koniunktury i warunków biznesowych w branży elektroniki? W jaki sposób poznawać dostawców, jak oceniać ich pozycję rynkową oraz zaangażowanie w danej tematyce? W warunkach krajowych nie są to łatwe zadania, bo brakuje niezależnych i obiektywnych opracowań ujmujących w sposób syntetyczny takie zagadnienia.

Dlatego poniżej przestawiamy szereg opracowań analitycznych poświęconych poszczególnym sektorom rynku elektronicznego w Polsce, w których opisujemy wszystkie ważne zjawiska charakterystyczne dla biznesu, prezentujemy dostawców a także w sposób analityczny oceniamy potencjał biznesowy branży. Opracowania te powstały na bazie badań ankietowych przeprowadzonych przez redakcję wśród krajowych firm elektronicznych w ramach przygotowywania Informatora Rynku Elektroniki. Zapraszamy do lektury.
Przekaźniki elektromagnetyczne były, są i będą ważnymi podzespołami w elektronice i automatyce
Przekaźniki elektromagnetyczne to jeden z nielicznych przykładów komponentów, które choć są dostępne są na rynku od wielu dekad, półprzewodniki nie są w stanie wyprzeć z rynku. Mimo ogromnego postępu w konstrukcji półprzewodników mocy, dostępności elementów przełączających IGBT z SiC lub GaN, nie mają one prawdziwej konkurencji. Duża odporność na chwilowe przeciążenia, przepięcia i stany nieustalone, możliwość komutacji sygnałów dużej mocy, zarówno przy wysokim napięciu, jak i dużym natężeniu prądu przez cały czas okazują się czynnikami decydującymi o ich rynkowym powodzeniu. Ważną cechą przekaźników jest też niski opór w stanie załączenia, czego nie da się uzyskać w przekaźnikach półprzewodnikowych na wysokie napięcia znamionowe i pomijalnie mały upływ w stanie rozwarcia styków. Dlatego przekaźniki były, są i będą ważnym podzespołem w elektronice i automatyce, co widać na rynku.
Złącza sygnałowe miniaturyzacja i modułowość najważniejszymi trendami w rozwoju
Złącza sygnałowe to produkt uniwersalny, popularny i trafiający do wielu obszarów rynku, stąd w dużej mierze wskaźniki wzrostu sprzedaży dostawców wynikają z rozwoju całego rynku elektroniki, automatyki, robotyki, elektroniki wojskowej i podobnych sektorów. Spory udział w rozwoju mają też nowe otwarcia, takie jak oświetlenie LED, IoT, smart cities, nowe technologie komunikacji (np. USB 3.0, M2M, sieci ethernetowe), rozwój aplikacji budynkowych lub informatyzacja w budownictwie i transporcie. Takie obszary szybko się rozwijają i pod ich kątem tworzone są nowe specjalistyczne wykonania złączy o parametrach technicznych i obudowach z małymi rastrami i unikalną funkcjonalnością. Dobre jakościowo złącza zawsze były i będą towarem poszukiwanym, dlatego szeroki i chłonny rynek tych elementów obsługują liczne firmy dystrybucyjne oraz lokalni przedstawiciele producentów zagranicznych zajmujące się z reguły sprzedaż bezpośrednią na potrzeby największych firm OEM i EMS oraz zakładów motoryzacyjnych lub fabryk AGD.
Złącza silnoprądowe zainteresowanie jakością wymuszają zastosowania przemysłowe
Jeden z silniejszych impulsów rozwojowych dla rynku złączy silnoprądowych w Polsce tworzy branża energetyki, która w ostatniej dekadzie rozwija się w szybkim tempie. Pozytywne oddziaływanie ma też transport szynowy, który także stał się kołem zamachowym aplikacji związanych z napędem, zasilaniem i komunikacją. W tych segmentach rynku jakość złączy jest stawiana na pierwszym miejscu, a cena ze względu na małoseryjną produkcję staje się drugorzędna. Zarówno energetyka, jak i kolej przez wiele lat były niedoinwestowane i zaniedbane. To się zmienia dzięki pieniądzom z funduszy Unii Europejskiej, która postrzega transport kolejowy jako priorytetowy, a energetykę jako dziedzinę związaną z bezpieczeństwem i wspiera tutaj silnie modernizacje i rozwój. Wiele lat opóźnienia i szybko rosnące wymagania jakościowe dla infrastruktury transportowej i energetycznej sprawiają, że w tych obszarach tkwi ogromny potencjał na skokowy wzrost także w kolejnych latach.
Transformatory sieciowe i elementy indukcyjne to sektor ze znaczącym krajowym potencjałem produkcyjnym
Transformatory i podzespoły indukcyjne to grupa podzespołów służących od lat jako baza konstrukcyjna systemów zasilających. Stąd za główne czynniki rynkowe sprzyjające wzrostowi popytu na te elementy można wymienić trendy proekologiczne, a więc dążenie do minimalizacji strat energii oraz miniaturyzację wywierającą duży wpływ na wiele sektorów elektroniki. Oba te trendy napędzają od lat rynek zasilania impulsowego, w którego sercu zawsze są transformatory impulsowe i dławiki. Zasilanie impulsowe stało się podstawą elektroniki przenośnej, systemów oświetlenia energooszczędnego i wielu aplikacji stacjonarnych, zarówno tych konsumenckich, jak i profesjonalnych. Niemniej rynek elementów indukcyjnych rozwija się nie tylko od strony zasilaczy, bowiem drugą ważną częścią jest filtracja napięć, w tym zakresie wynikająca z konieczności zapanowania nad wymaganiami narzucanymi przez EMC. Samo zasilanie nie dotyczy też jedynie obszaru współpracy z siecią energetyczną, bowiem konwersja energii jest obecnie wielostopniowa, nierzadko w obrębie jednej aplikacji jest kilka napięć zasilających i tym samym konwerterów.
Systemy identyfikacji RFID zastosowania specjalistyczne i niszowe rozwijają rynek
Od kiedy rynek pogodził się z tym, że RFID nie pojawi się prędko w handlu i innych masowych aplikacjach, zaczęła szybko rosnąć liczba aplikacji specjalistycznych, w przemyśle, transporcie i logistyce towarów, gdzie technologia ta jest odpowiedzialna za automatyzację procesów, poprawę jakości produkcji oraz obniżkę kosztów. Zdalna identyfikacja w przemyśle jest też efektem tego, że ogólnie rozwiązania bezprzewodowe w wymienionych sektorach szybko się upowszechniają. Po naturalnym okresie wyczekiwania i obserwowania, czy pozbycie się kabli nie przyniesie jakichś problemów, branże te przekonały się do technologii bezprzewodowej i chętnie stosują ją nawet w odpowiedzialnych procesach. Dla rynku dystrybucji i firm krajowych RFID w przemyśle ma znacznie lepszy potencjał od tego, co zapewniają aplikacje masowe, przez co dzisiaj jest to znacznie atrakcyjniejszy obszar biznesu niż kilka lat temu.

Najlepsi w branży