Rynek - Archiwum

Aparatura pomiarowa - najważniejsze zmysły inżyniera

Potencjał rynkowy mierników energetycznych rośnie wraz z tym, jak wzrasta znaczenie energii elektrycznej we współczesnej gospodarce. Bez względu na obszar aplikacyjny i grupę produktową widać, że urządzeń elektrycznych jest coraz więcej. Nowoczesne systemy sterowania, napędy, maszyny, systemy HVAC, obojętnie, czy w przemyśle, czy w sprzęcie konsumenckim bazują na energii elektrycznej i jej zużycie z roku na rok rośnie. Im więcej odbiorników, tym instalacje elektryczne stają się coraz bardziej złożone, przez co liczba miejsc, które trzeba kontrolować, się zwiększa, bo im bardziej złożony system dystrybucji, tym niestety ryzyko uszkodzeń prowadzących do utraty możliwości bezpiecznego korzystania z prądu się zwiększa.

Komponenty automatyki przemysłowej - podstawa nowoczesności

Ważnym pozytywnym zjawiskiem kształtującym rynek energii odnawialnej jest niewątpliwie coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa i poszukiwanie przez klientów rozwiązań systemów zasilania OZE, mimo że cały czas wysokie ceny komponentów stanowią dość dużą barierę ekonomiczną, a inwestycje rozwijają się dopiero, gdy pojawiają się programy wsparcia i dotacje. Mamy też coraz większą świadomość konieczności dbania o środowisko, stale poszerzająca się ogólna wiedza o rozwiązaniach ekologicznych tworzy dobre podwaliny omawianej branży na przyszłość.

Komponenty elektroniczne - zawsze w centrum uwagi projektantów

Elementy indukcyjne są kluczowym komponentem w impulsowych układach konwersji energii elektrycznej, niezbędnym składnikiem filtrów i systemów ochrony przed zakłóceniami, a także tym, co zapewnia użytkownikom sprzętu elektronicznego bezpieczeństwo oraz ochronę przed porażeniem. Komponenty te decydują o sprawności zasilaczy, wielkości, wadze urządzeń, wydajności i ogólnie pojętej jakości. Są one kluczowym podzespołem dla rynku zasilania, elektroniki przenośnej, oświetlenia LED- owego. Odpowiedzialna rola w technice i wysokie znaczenie są przyczyną, że w tym obszarze pojawia się wiele nowości produktowych i technologii, które warto znać, aby być na bieżąco w tytułowej tematyce.

Produkcja urządzeń elektronicznych - w kooperacji lub we własnym zakresie

Na korzystanie z outsourcingu, czyli zlecanie części prac związanych z wytwarzaniem swoich urządzeń, decydują się nie tylko małe i średnie podmioty, ale też wielcy gracze na rynku elektroniki, sprzedający w skali roku miliardy egzemplarzy produktów, jak np. Apple, Microsoft czy HP. Przyczyną tego stanu rzeczy nie jest brak środków, umiejętności czy zasobów ludzkich umożliwiających tym firmom uruchomienie własnej produkcji. We wspomnianych przedsiębiorstwach pracują tysiące inżynierów, których kapitał intelektualny oraz posiadane doświadczenie zapewne pozwoliłby na zaprojektowanie oraz uruchomienie własnych linii produkcyjnych. Jest to jednak po prostu nieopłacalne, zaś efektywniej pod względem ekonomicznym jest skoncentrować się na rozwoju samego produktu, tworząc nowe i ulepszając jego już obecne funkcjonalności.