Rynek - Archiwum

Aparatura przenośna to mierniki zawsze potrzebne i cenione przez specjalistów

Aparatura przenośna to szeroka grupa produktowa łącząca w całość wiele urządzeń o charakterze utylitarnym przeznaczonych do pomiarów prądów i napięć (multimetry, mierniki cęgowe), wielkości nieelektrycznych (temperatura, wilgotność) oraz parametrów kontrolnych instalacji elektrycznych, w szczególności po to, aby uzyskać pewność bezpiecznego ich działania. Do tego dochodzą specjalistyczne testery (np. okablowania), wykrywacze, mierniki pól EM, promieniowania, przez co cały rynek od strony asortymentu jest tak duży, że nie pozwala na zdominowanie go przez jedną firmę, dając szansę każdemu. Jest to i zaleta, i wada jednocześnie, bo z drugiej strony taka wolność jest też źródłem wielu patologii.

Laboratoryjna aparatura pomiarowa to podstawa do rozwoju nowych technologii

Laboratoryjna aparatura pomiarowa to grupa przyrządów pomiarowych dla biur konstrukcyjnych i uczelni przeznaczonych do rozwijania nowych technologii. Przykładem mogą być systemy do badań i kontroli systemów radiokomunikacyjnych, sieci i łączy optycznych, kontroli i analizy widma, modulacji, protokołów, badań kompatybilności elektromagnetycznej i podobnych zagadnień. Przyrządy pomiarowe z tej grupy są narzędziem do wygrywania wyścigu technologicznego i odgrywają niezwykle znaczącą rolę w kreacji nowych produktów. Dlatego cechą charakterystyczną jest to, że ich parametry z zapasem przekraczają wymagania współczesnych aplikacji. Oprócz zastosowań komercyjnych, spore zapotrzebowanie na aparaturę pomiarową o najwyższej jakości ma wojsko, które dla wielu firm pomiarowych jest klientem o kluczowym znaczeniu.

Analizatory jakości energii elektrycznej są elementem zapewnienia jakości w przemyśle

Kontrola parametrów jakościowych energii elektrycznej pozwala na prowadzenie optymalizacji jej zużycia i najlepszego wykorzystania infrastruktury technicznej poszczególnych instalacji i urządzeń odbiorczych, co wpływa na obniżenie kosztów działalności wielu zakładów przemysłowych. W miarę upływu lat produkcja w coraz większym stopniu opiera się na wykorzystywaniu skomplikowanych urządzeń, które wymagają stworzenia poprawnych warunków zasilania, a niestety anomalie pracy wywołane niestabilnym napięciem zasilającym powodują wymierne straty w dostępie do usług lub też w skrajnym przypadku uszkodzenie drogiego sprzętu. Mimo istnienia od wielu lat wielu norm, które precyzyjnie określają parametry jakościowe, jakie powinna mieć energia elektryczna, jej jakość z roku na rok pogarsza się. Takie okoliczności otwierają rynek dla analizatorów jakości energii elektrycznej i ich dostawców.

Sprzęt i aparatura dla szkół i uczelni technicznych sektor coraz bardziej istotny dla dostawców

Wzrost zainteresowania nauką i studiami technicznymi, jaki widoczny jest od kilku lat, to pochodna zmian w gospodarce i na rynku pracy, bo w tym obszarze najłatwiej dzisiaj znaleźć zatrudnienie. Dodatkowo nadciąga niż demograficzny, co zmusza placówki naukowe do inwestycji w jakość procesu kształcenia oraz własną pozycję w stosunku do innych ośrodków, gdyż o kandydatów już konkuruje się dobrą kompleksową ofertą. Przeniesienie środka ciężkości w nauczaniu na nauki techniczne sprzyja inwestycjom, bo politechniki i średnie szkoły zawodowe tym właśnie odróżniają się od reszty placówek, że potrzebne są w nich nie tylko kreda i tablica, ale cała masa sprzętu, nierzadko bardzo drogiego. Rozwój i modernizacja pracowni na uczelniach i w szkołach technicznych jest zatem naturalnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi rynku, a bazą dla tego procesu jest poprawiająca się pozycja finansowa placówek naukowych, bezsprzecznie lepsza niż kiedyś.