Rynek - Archiwum

Przekaźniki elektromagnetyczne były, są i będą ważnymi podzespołami w elektronice i automatyce

Przekaźniki elektromagnetyczne to jeden z nielicznych przykładów komponentów, które choć są dostępne są na rynku od wielu dekad, półprzewodniki nie są w stanie wyprzeć z rynku. Mimo ogromnego postępu w konstrukcji półprzewodników mocy, dostępności elementów przełączających IGBT z SiC lub GaN, nie mają one prawdziwej konkurencji. Duża odporność na chwilowe przeciążenia, przepięcia i stany nieustalone, możliwość komutacji sygnałów dużej mocy, zarówno przy wysokim napięciu, jak i dużym natężeniu prądu przez cały czas okazują się czynnikami decydującymi o ich rynkowym powodzeniu. Ważną cechą przekaźników jest też niski opór w stanie załączenia, czego nie da się uzyskać w przekaźnikach półprzewodnikowych na wysokie napięcia znamionowe i pomijalnie mały upływ w stanie rozwarcia styków. Dlatego przekaźniki były, są i będą ważnym podzespołem w elektronice i automatyce, co widać na rynku.

Złącza sygnałowe miniaturyzacja i modułowość najważniejszymi trendami w rozwoju

Złącza sygnałowe to produkt uniwersalny, popularny i trafiający do wielu obszarów rynku, stąd w dużej mierze wskaźniki wzrostu sprzedaży dostawców wynikają z rozwoju całego rynku elektroniki, automatyki, robotyki, elektroniki wojskowej i podobnych sektorów. Spory udział w rozwoju mają też nowe otwarcia, takie jak oświetlenie LED, IoT, smart cities, nowe technologie komunikacji (np. USB 3.0, M2M, sieci ethernetowe), rozwój aplikacji budynkowych lub informatyzacja w budownictwie i transporcie. Takie obszary szybko się rozwijają i pod ich kątem tworzone są nowe specjalistyczne wykonania złączy o parametrach technicznych i obudowach z małymi rastrami i unikalną funkcjonalnością. Dobre jakościowo złącza zawsze były i będą towarem poszukiwanym, dlatego szeroki i chłonny rynek tych elementów obsługują liczne firmy dystrybucyjne oraz lokalni przedstawiciele producentów zagranicznych zajmujące się z reguły sprzedaż bezpośrednią na potrzeby największych firm OEM i EMS oraz zakładów motoryzacyjnych lub fabryk AGD.

Złącza silnoprądowe zainteresowanie jakością wymuszają zastosowania przemysłowe

Jeden z silniejszych impulsów rozwojowych dla rynku złączy silnoprądowych w Polsce tworzy branża energetyki, która w ostatniej dekadzie rozwija się w szybkim tempie. Pozytywne oddziaływanie ma też transport szynowy, który także stał się kołem zamachowym aplikacji związanych z napędem, zasilaniem i komunikacją. W tych segmentach rynku jakość złączy jest stawiana na pierwszym miejscu, a cena ze względu na małoseryjną produkcję staje się drugorzędna. Zarówno energetyka, jak i kolej przez wiele lat były niedoinwestowane i zaniedbane. To się zmienia dzięki pieniądzom z funduszy Unii Europejskiej, która postrzega transport kolejowy jako priorytetowy, a energetykę jako dziedzinę związaną z bezpieczeństwem i wspiera tutaj silnie modernizacje i rozwój. Wiele lat opóźnienia i szybko rosnące wymagania jakościowe dla infrastruktury transportowej i energetycznej sprawiają, że w tych obszarach tkwi ogromny potencjał na skokowy wzrost także w kolejnych latach.

Transformatory sieciowe i elementy indukcyjne to sektor ze znaczącym krajowym potencjałem produkcyjnym

Transformatory i podzespoły indukcyjne to grupa podzespołów służących od lat jako baza konstrukcyjna systemów zasilających. Stąd za główne czynniki rynkowe sprzyjające wzrostowi popytu na te elementy można wymienić trendy proekologiczne, a więc dążenie do minimalizacji strat energii oraz miniaturyzację wywierającą duży wpływ na wiele sektorów elektroniki. Oba te trendy napędzają od lat rynek zasilania impulsowego, w którego sercu zawsze są transformatory impulsowe i dławiki. Zasilanie impulsowe stało się podstawą elektroniki przenośnej, systemów oświetlenia energooszczędnego i wielu aplikacji stacjonarnych, zarówno tych konsumenckich, jak i profesjonalnych. Niemniej rynek elementów indukcyjnych rozwija się nie tylko od strony zasilaczy, bowiem drugą ważną częścią jest filtracja napięć, w tym zakresie wynikająca z konieczności zapanowania nad wymaganiami narzucanymi przez EMC. Samo zasilanie nie dotyczy też jedynie obszaru współpracy z siecią energetyczną, bowiem konwersja energii jest obecnie wielostopniowa, nierzadko w obrębie jednej aplikacji jest kilka napięć zasilających i tym samym konwerterów.