56 Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Automatyzacja i systemy sterowania w zakładach produkcyjnych

| Seminarium

Wortal branżowy Energoelektronika.pl przez ostatnich kila lat zorganizował ponad 50 Seminariów Technicznych. W 2016 roku z powodzeniem zorganizowano 11 takich seminariów. Rok 2017 to zapowiedź kolejnych spotkań. Dział Utrzymania Ruchu ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego, a dobra organizacja tego działu pozwala znacząco zwiększyć efektywność produkcji. Bez względu na już osiągnięty poziom, stałym wyzwaniem szefów i pracowników Utrzymania Ruchu jest zwiększanie efektywności i minimalizacja kosztów. Podczas całodniowego spotkania partnerzy zaprezentują słuchaczom rozwiązania problemów, które występują na liniach produkcyjnych. W seminariach uczestniczą: osoby z pionu utrzymania ruchu (kierownicy produkcji, mechanicy, diagnostycy, automatycy, główni energetycy); osoby techniczne z działu zakupów; projektanci i biura projektowe; biura techniczno-inżynieryjne; specjaliści do spraw BHP. Seminarium odbędzie się 23 listopada 2017 r. w Krakowie. Koszt uczestnictwa jako słuchacz wynosi 599,00 zł netto za osobę.

56 Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu - Automatyzacja i systemy sterowania w zakładach produkcyjnych

http://www.seminarium.energoelektronika.pl/?no_cache=1