Konferencja "Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego"

| Konferencja

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) i Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) zaprasza do udziału w kluczowym wydarzeniu branży offshore w Polsce - konferencji zatytułowanej "Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego". Wydarzenie odbędzie się w Szczecinie 15 lutego 2018 r. Uczestnicy konferencji zapoznają się z założeniami o jakie oparte powinno być programowanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce aby zmaksymalizować korzyści dla gospodarki narodowej. W ramach Konferencji zaprezentowane zostaną propozycje regulacji niezbędnych dla optymalnego wykorzystania lokalnego łańcucha dostaw dla budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej. Uczestnicy będą mieli też możliwość zapoznania się z perspektywami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie, harmonogramem realizacji najbardziej zaawansowanych polskich projektów oraz postępem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. W konferencji wezmą udział członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej powołanego w listopadzie 2017 r. przez Posła Zbigniewa Gryglasa. Równolegle do konferencji w Szczecinie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie zespołu, które umożliwi parlamentarzystom zapoznanie się z potencjałem zaplecza przemysłowego, portowego i akademickiego regionów nadmorskich przed którymi rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej otwiera nowe możliwości dynamicznego rozwoju. Aby wziąć udział w konferencji należy dokonać rejestracji on-line.

Konferencja "Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego"

http://offshoredlapolski.pl