Konferencja "Zarządzanie Energią i Teleinformatyka"

| Konferencja

Redakcja "Rynku Energii" zaprasza na trzydniowe wydarzenie poświęcone energetyce, w tym m.in. zagadnieniom prawnym, technicznym i finansowym. Zakres tematyczny konferencji: zarządzanie energią a regulacje prawne, prognozowanie zapotrzebowania na energię, efektywność wykorzystania układów kogeneracyjnych, wpływ hybrydowych źródeł na pracę systemu elektroenergetycznego, wdrożenia inteligentnych sieci, modernizacja energetyczna w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, giełda energii i praw majątkowych, zarządzanie wartością spółek elektroenergetycznych, systemy kontroli wytwarzania, przesyłu i dostawy energii, systemy zapewnienia bezpieczeństwa w elektroenergetyce i gazownictwie, systemy informacji przestrzennej w energetyce, producenci, dostawcy i odbiorcy na rynku energii, integracja systemów informatycznych, integracja rynku energii i rynku OZE, uwarunkowania powstania i funkcjonowania klastrów energii, zasady współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych z konkurującymi spółkami sprzedaży - zachowanie poufności informacji, opłaty przesyłowe i dystrybucyjne, kompleksowa obsługa odbiorcy mediów energetycznych i innych usług, narzędzia wspomagające proces wyboru sprzedawcy energii, energetyka obywatelska i magazyny energii, electricity market design, elektromobilność a zarządzanie energią, inteligentne miasta, systemy planowania sprzedaży, liczniki inteligentne w praktyce i systemy wspomagające zbieranie i przetwarzanie danych pomiarowych, wydajność sieci bezprzewodowych, automatyzacja i monitorowanie usług ICT, finansowanie inwestycji w energetyce, systemy controllingowe w przedsiębiorstwach z branży elektroenergetycznej, spółki telekomunikacyjne na rynku energii, trendy w oświetleniu domowym i przemysłowym. Konferencja odbędzie się w Nałęczowie - CSW "Energetyk", ul. Paderewskiego 10 - w dniach 19-21 lutego 2018 r. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się poprzez formularz on-line. Informacje na temat opłat i zakwaterowania dostępne są na stronie rynek-energii.pl/pl/ZET2018.

Konferencja "Zarządzanie Energią i Teleinformatyka"

http://rynek-energii.pl/pl/ZET2018