Greenpower - targi energii odnawialnej

| Targi krajowe

Zapraszamy Państwa na biznesowy mixer. Targi GreenPOWER, które gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich sektorów OZE, to dobra okazja, by poznać rynkowe tendencje, wymienić praktyczne spostrzeżenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża. Ekspozycja targów obejmuje: produkty, usługi i rozwiązania z zakresu energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biopaliw oraz technologii energooszczędnych. Wiele osób przyjeżdża do Poznania na targi w poszukiwaniu najnowszej wiedzy, bowiem podczas GreenPOWER odbywa się szereg specjalistycznych seminariów, spotkań branżowych, prezentacji nowości czy też konsultacji i porad na stoiskach eksperckich. Przyszłoroczna edycja targów odbywać się będzie równolegle z targami Instalacje, Sawo, Securex oraz z targami EXPOPOWER. Ten blok targów pozwoli na bardzo szeroki przegląd zagadnień związanych z różnorodnego rodzaju instalacjami. Przewidujemy, że w ciągu czterech dni targowych, ekspozycje GREENPOWER zwiedzi 22 000 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Zakres ekspozycji GREENPOWER to: Fotowoltaika Biogaz Biopaliwa Energia wodna Energia wiatrowa Energia geotermalna Doradztwo energetyczne i finansowe Technologie pozyskiwania energiielektrycznej i cieplnej ze zródeł odnawialnych i rozproszonych Technologie oparte na odnawialnychzródłach energii Urzadzenia i linie technologiczne do produkcji peletu Elektromobilnosc

Greenpower - targi energii odnawialnej

http://greenpower.mtp.pl/pl/greenpower_w_skrocie/o_targach/