Printable Electronics 2018

| Targi zagraniczne

Targi Printable Electronics skoncentrują się na drukowanej i potencjalnie drukowanej elektronice, jak m.in. wyświetlacze, czujniki, przewody zasilające; zaprezentują końcowych użytkowników i integratorów.

Printable Electronics 2018

http://www.convertechexpo.com/en/category.html#printable