EMC Europe 2018

- | Konferencja

W dniach 28-30 sierpnia 2018 roku w Amsterdamie odbywać się będzie międzynarodowe sympozjum i wystawa poświęcona zagadnieniom kompatybilności elektromagnetycznej "International Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility - EMC Europe 2018". Organizatorem EMC Europe 2018 jest University of Twente.

EMC Europe 2018

Wydarzenie ma charakter naukowo-biznesowy. W pierwszej części prezentowane będą prace naukowe i artykuły poświęcone zagadnieniom EMC, wygłaszane wykłady i prowadzone dyskusje specjalistów. Druga część obejmie wystawę firm, których działalność związana jest z elektromagnetyczną kompatybilnością, czyli dostawców aparatury pomiarowej i urządzeń kontrolnych, komponentów i materiałów.