VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych"

- | Konferencja

Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń spółek dystrybucyjnych i PSE Operatora z ośrodkami naukowymi w zakresie m.in. identyfikacji strat energii elektrycznej, czynników wpływających na poziom strat oraz ograniczania strat. W trakcie konferencji zaplanowano omówienie następujących zagadnień: Analiza strat energii elektrycznej w ujęciu statystycznym Metody określania rodzaju i wyznaczania miejsc powstawania strat oraz różnicy bilansowej Obszarowe bilansowanie energii Wpływ generacji rozproszonej na straty w sieciach nN i SN Zastosowanie technologii w celu minimalizacji strat sieciowych lub ich optymalizacji Opłacalność nakładów inwestycyjnych na ograniczanie strat energii w dystrybucji i przesyle Aspekty taryfikacji w kontekście strat energii Wpływ nielegalnego pobierania energii na straty oraz związane aspekty prawne Konferencja kierowana jest do przedstawicieli spółek dystrybucyjnych, spółki przesyłowej PSE S.A., środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych oraz firm zajmujących się wyznaczaniem, identyfikacją i ograniczaniem strat energii elektrycznej. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Macieja Bando - prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych" odbędzie się w dniach 21-22 marca 2018 r. we Wrocławiu, w hotelu Diament.

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych"

http://straty.ptpiree.pl/