Nowa dyrektywa ATEX 2014/34 "Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem"

| Szkolenie

Celem dyrektywy ATEX jest eliminacja lub maksymalne zmniejszenie ryzyka, wiążącego się ze stosowaniem produktów w obszarach, w których może występować "atmosfera wybuchowa" - określana jako Ex. Program szkolenia: Podstawowe pojęcia i definicje w zakresie gazów, pyłów i par i ich praktyczne zastosowanie. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem w odniesieniu do źródła emisji substancji. Zasady prowadzenia i ewentualnej weryfikacji. Wymagania dla urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem, wraz z wymaganiami w zakresie projektowania i dostosowywania. Wymagania prawne pracodawcy w odniesieniu do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Praktyczne wdrażanie 931 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010. Wymagania dokumentacyjne dot. obszarów zagrożonych wybuchem. Jak prawidłowo przygotować Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem, by spełniał wymagania obowiązujących przepisów? Rzeczowa ocena ryzyka, a konieczność doboru ochrony przeciwwybuchowej. Wymagania Nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE w 2016r. Prace pożarowo niebezpieczne – zasady przeprowadzania. Urządzenia ochronne aktywne i pasywne według wymagań Dyrektywy 94/9/WE. Wnioski dotyczące zastosowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych w oparciu doświadczenia z wypadków w Energetyce i pozostałych gałęziach przemysłu. Doświadczenia i wnioski w oparciu o przeprowadzone realizacje dot. dokumentacji ATEX realizowane przez firmę IHAS. Terminarz szkoleń: 16 lutego 2018 r. - Katowice 23 lutego 2018 r. - Łódź 23 marca 2018 r. - Wrocław 15 czerwca 2018 r. - Katowice Koszt szkolenia wynosi 590 zł netto + VAT. Przy zgłoszeniu do 31 stycznia udzielamy rabatu w wysokości 150 zł brutto.

Nowa dyrektywa ATEX 2014/34 "Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem"

http://talogroup.com.pl/szkolenia/nowa-dyrektywa-atex-201434-bezpieczenstwo-pracy-w-strefach-zagrozenia-wybuchem-2/#1