SECON 2018

| Konferencja

Konferencja SECON, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych przez studentów i młodych pracowników nauki pracach i obszarach elektroniki, energetyki i technik informacyjnych oraz osiąganych przez nich rezultatach. Sprzyja integracji środowiska studentów i młodych pracowników nauki uczelni krajowych. Stwarza możliwość promowania prac, dając wszystkim uczestnikom satysfakcję i motywację do dalszej pracy w kierunku rozwijania zainteresowań zawodowych i naukowych. Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych. Językami konferencji są język polski i język angielski. Zakres tematyczny konferencji: Elektroenergetyka, Elektronika, Kompatybilność elektromagnetyczna, Komputerowe wspomaganie projektowania i analizy układów elektronicznych, Maszyny i urządzenia w energetyce, Metrologia wspomagana komputerowo, Optoelektronika, Systemy informacyjno-pomiarowe, Systemy radarowe, Systemy radioelektroniczne, Systemy telekomunikacyjne, Techniki informacyjne, Zarządzanie w telekomunikacji, Elektroniczne systemy zabezpieczeń, IOT (ang. Internet of Things).

SECON 2018

http://secon.wel.wat.edu.pl/index.php/pl/