Warsztaty dla inżynierów - zaawansowane C dla STM32

| Szkolenie | Kraków

Zapraszamy do udziału w szkoleniu poszerzającym wiedzę na temat języka C i mikrokontrolerów STM32 oraz narzędzia STM32Studio do efektywnego debugowania.

Warsztaty dla inżynierów - zaawansowane C dla STM32

Zapraszamy do udziału w szkoleniu poszerzającym wiedzę na temat języka C i mikrokontrolerów STM32 oraz narzędzia STM32Studio do efektywnego debugowania.

Wymagania:

Do realizacji części praktycznej niezbędny jest:

  • Laptop z systemem Windows Xp/Vista/7/8/10 z uprawnieniami administratora
  • Własny kabel Mini-USB
  • Zainstalowany pakiet Keil MDK-ARM. Wersja z ograniczeniem kodu do 32kB ze strony: MKD-ARM Keil
  • Zainstalowana aplikacja STM32CubeMX ze strony: STM32CubeMX
  • Zainstalowane biblioteki HAL STM32CubeL4 ze strony: STM32L4Cube

Więcej informacji na http://www.masters.com.pl/szkolenia/warsztat.php?n=zaawansowane-C-na-mikrokontrolerach-stm&e=129